TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI 2011-2013

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-10-06
Authors
ALBAYRAK, Aksu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Birbirine komşu iki ülke olan Türkiye ile Suriye arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca çatışma ortamı içinde devam edip, 2000’li yıllarla beraber bu gergin ilişkiler yumuşama sürecine evrilmiş ve sonrasında stratejik ortaklığa varan seviyelerde geliştirilmiştir; ancak çalışmada belirli bir dönemi kapsayan bu ilişkilerde yumuşama ve işbirliği sürecini sona erdiren ve ilişkilerin tekrar eski çatışmacı haline geri dönmesine neden olarak belirlenen Arap Baharı olarak adlandırılan halk ayaklanmasının, iki ülke arasındaki olumsuz etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede ilişkilerin; çatışmadan yumuşamaya, yumuşamadan tekrar çatışmaya dönük seyrinde Türk dış politikasının Suriye krizine yönelik uyguladığı siyasetin etkisi ve sonuçları irdelenmiştir. Türkiye’nin Suriye Krizi’ne yönelik dış politikası değerlendirilmiş, ikili ilişkilerin seyrinde geçmişten günümüze durum tespiti yapılmış ve Arap Baharı’nın Suriye’deki gidişatının, ilişkilere olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlemede ölçüt; ikili ilişkilerin geçmişi, mevcut uluslararası sistemin yapısı ve Orta Doğu’nun yaşadığı büyük değişim dalgası olmuştur. Çalışma kapsamında Arap coğrafyası ve Suriye’deki değişimler dikkate alınarak güvenlik açısından önem kazanan bölgede, Türk dış politikasının Suriye Krizine etkisiyle gelinen son dönem güvenlik durumu irdelenmiş ve muhtemel senaryolar üzerinde durulmuştur. Gelinen noktada Türkiye, Suriye rejimi ve Suriye halkı ayrımı noktasında derin bir söylem ortaya koymuştur. Söz konusu çalışmada Türk Dış Politikası’nın Suriye krizinde ” Ortak kader, Ortak tarih, Ortak gelecek” üslubuyla ve mekanizmasıyla devam etmesinin sonuçları üzerinde durulmuştur. Suriye krizi, genel bir sistem analizine tabi tutularak bugün “Arap Baharı” metaforu çerçevesinde, gündemde olan sorulara cevap bulmaya çalışılmıştır. Türk Dış Politikasının, Suriye krizi çerçevesinde, aktörlerin tutumuna ve konjonktürel unsurlara bağlı kalınarak değerlendirilmesi yapılmıştır.
Description
Turkish Foreign Policy Towards Syrian 2011-2013
ABSTRACT: The relationship between the two neighboring countries, Turkey and Syria, has continued to live in conflict for many years, but starting with the 2000's, these strained relations have began to sotfen, then, has been turned to strategic partnership, but in this study, it has been attemped to reveal the negative effect of the Arab Spring, called civil commotion, caused, within a specific period, to terminate the softening and cooperation process and to turn the relations to its old way. By this perspective, while relationships turn to conflict or soften again, the impact and the results of Turkish foreign policy towards Syrian crisis were analyzed. Turkish foreign policy towards Syrian crisis were analyzed, reviewed bilateral relations in the course of the past to the present and the impacts of the Arab Spring in the course of Syria on the relationships were discussed. Discussing this, our references are history of bilateral relations, the current structure of the international system and a wave of great change the Middle East has been facing. In the study, respecting changes in the Arab world and Syria, in the region gaining importance by security, security situation effected by Turkish foreign policy were analyzed and discussed possible scenarios. At this point, Turkey has revealed a deep discourse by seperating Syrian regime and Syrian people. In the study, the results of contiuning Turkish Foreign Policy towards Syria crisis, containing the terms of ‘Common Destiny, ‘Common History, ‘Common Future’were analyzed. Syria crisis has been taken to an overall system analysis, "Arab Spring" in the context of the metaphor, it has been attempted to find answers to the questions that are on the agenda. Turkish foreign policy, in the context of the crisis in Syria, and according to actors’attitudes and conjunctural factors were analyzed.
Keywords
international relations
Citation