TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE GÖNÜLLÜLÜK VE AFET YÖNETİMİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-05-21
Authors
KAYA, Murat
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gönüllülük ve Afet Yönetimi konusunda yapılan çalışma ile gönüllülük kavramı, STK’lar incelenmiş ve Türkiye’deki süreç tahlil edilmeye çalışılmıştır. Gönüllülük kavramı afet yönetimi bağlamında araştırıldığından Türkiye’nin afetselliği, kurumsal yapılanması, yaşanan sorunlar da bu çerçevede ele alınmıştır. Konunun daha iyi anlaşılması için sahada bu konuda görev üstlenmiş STK’lar ile devlet ayağını oluşturan kurumlar da dikkate alınarak derinlemesine mülakat yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Mülakata; 7 ulusal, 3 yerel olmak üzere 10 STK ile 2 Kamu yapılanmasından oluşan toplam 12 kuruluş dahil edilmiştir. Bu araştırmayla gönüllülük algısı, Türkiye’deki gönüllülüğün tahlili ve daha istifade edilebilir hale getirilebilmesi için yapılması gerekenler konusunda katılımcılara 3 soru yöneltilmiştir. Bu araştırmayla afet yönetiminde gönüllülüğün çok önemli bir işleve sahip olduğu, Türkiye’de gönüllülük algısı, gönüllü yapılanmaların uygulamalardan kaynaklanan yasal mevzuat eksikliklerinin olduğu ifade edilmiş, bilinç artırıcı faaliyetlere önem verilmesinin altı çizilmiştir. Ayrıca Türkiye’de gönüllülük işlevinden yeterince yararlanılmadığı ve toplumun tüm katmanlarının ve devletin gönüllülüğü önceleyen ve benimseyen bir yapıya kavuşturulması için her türlü katkıyı vermesi gerektiğinin önemi vurgulanmıştır.
Description
Volunteering in Turkish Public Administration and Disaster Management
ABSTRACT: This purpose of this study is to analyze volunteering and disaster management in Turkey by investigating nongovernmental organizations (NGO) and investigating past experience of the country. Since volunteering is often considered to be analogous with disaster management, Turkey’s disaster profile, institutional structuring and regarding difficulties are evaluated in this respect. The paper contains profound interviews with NGOs and government establishments to further investigate the disaster affairs. Interviews include ten NGO representatives - seven of which are national and three of them are local – and two government institutions. Questions directed to the representatives are aimed to enhance volunteering perception in Turkey to optimize the benefit from the constitution. This research expresses the importance of volunteering in disaster management, referencing to Turkish voluntary establishments and legal regulation failures. It also points out that volunteering notion is vital for the country and advises more informative activities since the country could make use of volunteers more efficiently. In this respect, the government is the key actor to organize volunteering establishments and to help extend the voluntary practices primarily.
Keywords
public administration and political science
Citation