AUTOMATED FUNCTIONAL SIZE MEASUREMENT FOR MULTI-TIER OBJECT RELATIONAL MAPPING ARCHITECTURES

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-10-25
Authors
DEMİREL, Hamdi
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Software Functional Size Measurement methods are generic, and additional rules and concept mappings are required for specific software settings in order to improve the measurement objectivity and consistency. Although some operational definitions have been made for specific architectural style measurement procedures, there are still opportunities to improve measurement objectivity and consistency. These opportunities can be achieved through automation by minimizing measurer errors, time/effort costs and dependence to the development environment. In this study, a functional size measurement approach for Three-Tier Object Relational Mapping Business Application is proposed, and a prototype measurement tool and its results for validation are presented in case studies.
Description
ÇOK KATMANLI NESNE-İLİŞKİSEL EŞLEME MİMARİSİ İÇİN OTOMATİK FONKSİYONEL BÜYÜKLÜK ÖLÇÜMÜ
ÖZ: Fonksiyonel Büyüklük Ölçüm metodları jenerik metodlardır ve ölçüm tutarlılığının ve objektifliğinin artırılması amacıyla kullanılan spesifik yazılım ayarları için ek kurallar ve konseptsel eşleme metodları gerektirirler. Belirli mimari stiller için kullanımda olan çeşitli standardizasyon tanımları yapılmış olsa da, objektiflik ve tutarlılığı artırmak için hala yapılabilecek iyileştirmeler bulunmaktadır. Bu iyileştirmeler, otomasyon metodu kullanılarak ölçümcü hatalarının, zaman/efor miktarının ve yazılım geliştirme ortamına bağımlılığın azaltılması ile sağlanabilir. Bu çalışmada, Üç-Katmanlı Nesne İlişkisel Eşleme Mimarisi kullanan iş yazılımları için bir yaklaşım oluşturulmuş, prototip bir araç tasarlanmış ve bu araç yardımı ile bulunan sonuçlar, yaklaşımın doğrulanması için deneysel çalışmalarla sunulmuştur.
Keywords
software
Citation