TÜRKİYE DE DİJİTAL OYUN SEKTÖRÜNÜN DURUMU VE EKONOMİYE KATKILARI: ANKARA BÖLGESİ TEKNOKENTLER ÜZERİNDE ARAŞTIRMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-10-10
Authors
ÖZKAN, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte envanterlerin kişiselleşmesi küresel çapta birçok sektörün doğmasına sebep olmuştur. Bu yeni doğan sektörlerden en çarpıcı olanı dijital oyun sektörüdür. Küresel pazarda her yıl katlanarak büyüyen sektör kendi ekonomik alanını oluşturmuştur, kriz dönemlerinde bile büyüme istikrarı göstermiştir. Düşük maliyetler ile elde edilen yüksek katma değerli ürünler birçok ülkenin dikkatini çekmiştir. Bunun neticesinde birçok ülke dijital oyun sektörünü öncelikli sektör olarak ilan etmiştir. Türkiye de 2000’lerin başından itibaren profesyonel olarak faaliyetler gösterilmeye başlanmıştır. Dijital oyun sektörüne devlet destekleri ancak 2012 yılından sonra başlamıştır. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde sektörün gelişmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Nitekim sektörün oluşturduğu ekonomi ülkedeki birçok sektörü geçerek neredeyse 2 milyar dolarlık bir Pazar haline gelmiştir. Dijital oyun sektörü gelecekte daha da büyüyerek hayal edilemeyecek sevilere ulaşabilir. Türkiye de gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasıyla birlikte küresel pazardan alınan payın hacmi önümüzdeki yıllarda büyüme gösterebilir.
Description
Report On Digital Game Industry in Turkey and It's Contributions to the Economy : Research on Technoparks in Ankara Region
ABSTRACT: With the advancements in technology inventories gotten more personel and these factors gave birth to many different industries around the world. Game Industry is one of the more hotter ones for sure. As the industry had expanded globally it has established it’s own economical landscape, and showed dominance even in the face of financial crisis. These certain products with lower budget has drawn attention. And thus helped the policy many countries have adopted in the past that prioritized Game Industry. Game development had it’s first break in Turkey around early 2000’s. But it took the industry 12 years of growth to be recognized and funded in an official manor.With the young and enthusiastic population in Turkey it’s inevitable that human resources for gaming are a strong side of the Turkish Gaming ecosystem.And with that ecosystem the gaming field has supressed many other fields financially and became a 2 billion dollar worth market.Seeing that Turkish Games have given birth to a great field inside Turkish Computer Tech Field it is easy to assume that the future is bright for the industry. Now with the attention and investments Turkish Game Studios have drawn it’s safe to say that it will become a even powerful source in the global Gaming Landscape.
Keywords
international trade and logistics
Citation