GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ SORUNU

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-06-09
Authors
İZCİ, Ercan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Birliğin öne sürdüğü standartlara ulaşabilmek için Türkiye her alanda iyileştirmelere gitmektedir. Bu konulardan bir tanesi de Vergi Uyumlaştırmasıdır. Tezimizin amacı Avrupa Birliği ve OECD vergi İlişkilerini ele alarak, Türkiye’nin bu süreç içerisinde yapmış olduğu çalışmalara genel olarak değinmektir. Avrupa Birliği ve OECD vergi politikaları alanında yaptığı çalışmalarda artık uzmanlaşmıştır ve üye ülkelerinde de bu alanda oluşturulan standartların aynı düzeyde olmasını istemektedir. Türkiye ise bazı uygulamalarda uyumlu olmasına rağmen bazı konularda üye ülkelerin gerisindedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği, OECD ve Türkiye ilişkileri ve bu süreç içerisinde vergi konusunun gelişimi tarihsel olarak ele alınmıştır. Son bölümde de Gelir Vergisi Kanun Tasarısına yer verilerek tasarının kabul edilmesiyle yeni uygulamalar incelenmiştir.
Description
The Combination of Income and Corporation Tax Issue
ABSTRACT: At the Eropean Union(EU) accession period, to reach the conditions of EU, Turkey is making betterments in many processes. One of these betterments is tax harmonization. Our thesis goal is discuss EU and OECD tax relations, mention to Turkey’s studies in this period. EU and OECD are overspecialized at the tax policies, and want same standarts at the same level at every member countries. Although Turkey is compitable with some implementations, Turkey is behind the member states at some implementations. In this study we discuss, EU, OECD and Turkey relations and subject of the tax historical development in this period. At last chapter we touch on income tax draft of law and scrutinise the new implementations by accepting draft of law.
Keywords
business
Citation