DEVELOPMENT OF PREDICTIVE MAINTENANCE SYSTEM FOR A MEDICAL LINEAR ACCELERATOR

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-21
Authors
NASER, MOHAMMED AMMAR
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In medical field, the time is very important for patient’s life and their treatment plan, in this thesis we designed a predictive maintenance for a medical linear accelerator, which helps to estimate the remaining life of critical components of the system. The main concern of this study was about the RF system of the medical linear accelerator in addition to both of magnetron and the thyratron which have been identified as two of the major components which strongly affect the reliability of the linear accelerator. The proposed automatic measurement system has been designed with a user-friendly graphical user interface (GUI) which can also record and post-process the measured data. The system measures the magnetron and thyratron voltages and calculates statistical parameters such as the minimum, maximum and the average. It also estimates the remaining life-time of the magnetron and the thyratron based on some empirical formulas developed. Moreover, the predictive maintenance has been equipped with an e-mail facility, by which the service engineer is sent daily reports and is informed about the urgent alerts through e-mail automatically. However, a remote analog-to-digital converter modules, have been used through an Ethercat interface to design a flexible measurement hardware setup.
Description
TIBBİ BİR DOĞRUSAL HIZLANDIRICI İÇİN KESTİRİMCİ BAKIM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ÖZ: Tıp alanında, hastanın yaşamı ve tedavi planı için zaman çok önemlidir, bu tezde, sistemin kritik bileşenlerinin kalan ömrünü tahmin etmeye yardımcı olan tıbbi bir doğrusal hızlandırıcı için öngörücü bir bakım tasarladık. Bu çalışmanın temel kaygısı, doğrusal hızlandırıcının güvenilirliğini güçlü bir şekilde etkileyen iki ana bileşen olarak tanımlanan hem magnetron hem de tiratrona ek olarak tıbbi lineer hızlandırıcının RF sistemi ile ilgiliydi. Önerilen otomatik ölçüm sistemi, ölçülen verileri de kaydedebilen ve sonradan işleyebilen kullanıcı dostu bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile tasarlanmıştır. Sistem magnetron ve tiratron voltajlarını ölçer ve minimum, maksimum ve ortalama gibi istatistiksel parametreleri hesaplar. Ayrıca, geliştirilen bazı deneysel formüllere dayanarak magnetron ve tiratronun kalan yaşam süresini de tahmin eder. Ayrıca kestirimci bakım, servis mühendisine günlük raporlar gönderen ve acil uyarılar hakkında otomatik olarak e-posta yoluyla bilgilendirilen e posta özelliği ile donatılmıştır. Bununla birlikte, esnek bir ölçüm donanımı kurulumu tasarlamak için bir Ethercat arayüzü aracılığıyla uzak analogdan dijitale dönüştürücü modüller kullanılmıştır.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation