ORIGINS OF EURASIANISM AND THE EMERGENCE OF TURKISH EURASIANISM

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
Keleş, Emine Begüm
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Thesis is titled, Eurasianism and the Emergence of Turkish Eurasianism. As can be understood from its name, it will focus mainly on Turkish Eurasianism and its impacts on Russian foreign policy throughout the 2000s. One of the most crucial dimensions is that of Eurasianism on Russian Foreign Policy and Turkish-Eurasianism which basically consists of Turan ethnos and the Turkic nations. Although Eurasianism defends and asserts that Eurasianism was created and explored by the Russians, Turkish politicians discovered and applied it long before the Russians. Indeed, the current situation is very different from the historical facts; the Russians investigate the situation much more differently and one-sidedly. We will enlighten the reader and prove that what Eurasianism really is and which nationalities it belongs to.
Description
ÖZ: Bu tezde Avrasyacılık ve Türk Avrasyacılığının tarihi gelişim süreci açıklanmaya çalışılmıştır, aynı zamanda Rusya ve diğer ülkelerin politik gündemleriyle olan ilişkileri üzerinden değerlendirilmiştir. Ağırlıklı olarak Türk Avrasyacılığı fikrinin gelişimi ve Rusya’nın Türk Avrasyacılığına katkıları araştırılmıştır. Avrasyacılık hangi ülkeler ile birlikte oluşturuldu, nerede, ne zaman, hangi düşüncelerle ortaya çıktı bunların cevabını araştırmamızda bulmak mümkündür. Hangi ülkeler, hangi düşüncelerle Avrasyacılığı destekliyor veya izlemekle yetiniyor, günümüz penceresinden bakılarak sentezlenmiş bir çalışmadır. Tüm bunların yanı sıra Türk Avrasyacılığın kökeni etniksel ve ulusal açıdan analiz edilmiş, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin Avrasya Birliği projesi üzerinde odaklanmış olduğu gözlemlenmiştir. Bu projeyle Türk Avrasyacılığı ve Evrazia düşüncelerinin nasıl geliştiği ve gelişeceği, Türkiye ve Rusya’nın ileriye yönelik attığı adımlardan bahsedilmiştir. Son olarak Avrasyacılık ve Türk Avrasyacılığı sentezi sonucu gelecekte siyasi iyileşmeler adına neler olacağını öngörmek adına yapılmış bir çalışmadır.
Keywords
international relations
Citation