INSURGENCY OR TERRORISM: DILEMMAS FROM THE SYRIAN CIVIL WAR 2011-2015

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
ÖZÇELİK, Necdet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
It is aimed to study the dilemmas of the state actors recognizing the non-state actors in Syrian Civil War between 2011 and 2015 as insurgent or terrorist. The study suggests a historical background of the Syrian Civil War to illustrate the relevant causes of the conflicts between the belligerent armed non-state actors. The study focuses on four major armed non-state actors and four influential states in the conflict. First, insurgency and terrorism is conceptualized on seven parameters, and then four non-state actors are profiled in accordance with the concepts of insurgency and terrorism in this study. The profiled non-state actors are compared within the state actors’ considerations in definition, and then the study presents the dilemmas of four state actors on four different armed non-state actors in defining them as insurgent or terrorist. The study suggests the necessity of a concerted definition of terrorism and insurgency on wider parameters at supranational level.
Description
Ayaklanma mı, Terörizm mi? Suriye İç Savaşından İkilemler 2011-2015
ÖZ: Bu çalışmada, etki sahibi dört devletin 2011 ile 2015 yılları arasında Suriye İç Savaşında yeralan devlet dışı aktörleri ayaklanmacı veya terörist olarak tanımlanmalarındaki ikilemlerinin araştırılmasını hedeflenmiştir. Çalışma öncelikle, Suriye İç Savaşının tarihsel arka planını aktararak savaşan taraflar arasındaki çatışmanın nedenlerini sunmaktadır. Çalışma, savaşan dört önemli devlet dışı grup ile çatışma üzerinde etki sahibi dört devleti aktör olarak ele almıştır. Çalışmada ilk olarak, ayaklanma ve terörizm yedi parametere üzerinde kavramsal bir çerçeveye yerleştirilmiş, daha sonra devlet dışı aktörler bu parametrelere göre kimliklendirilmiştir. Parametrelerle kimliklendirilen devlet dışı aktörler, belirlenen dört devletin tanımlama yaklaşımları üzerinden karşılaştırılmış ve devletlerin dört devlet dışı aktörü ayaklanmacı veya terörist olarak tanımlamalarındaki ikilemleri ortaya konulmuştur. Çalışma, devletlerüstü seviyede kapsayıcı parametrelerle geliştirilmiş ortak bir terörizm ve ayaklanma tanımının gerekliliğini önermektedir.
Keywords
international relations
Citation