ESTIMATION ON OPTIMAL SIZE OF MICROSERVICES

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-24
Authors
Vural, Hülya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cloud computing is becoming the de-facto standard for enterprises. The monolith applications of the past do not measure up to cloud standards. As a result, less coupled, more agile Microservices Architecture style has emerged. The Microservices Architecture proposes the use of smaller services when compared to traditional service oriented architectures. Since we were introduced to Microservices Architecture, there is an ongoing debate about what the actual size of a microservice should be. This thesis aims to identify what measures would help in finding the optimal size of a microservice. To achieve this aim, two different domain-driven design examples were taken for empirical analysis. Then those examples were modified to get more granular and less granular microservices. In the end, the more granular, original and less granular examples were compared. During the comparison, afferent coupling, efferent coupling, relational cohesion and COSMIC function points were calculated and compared. The results indicate that afferent and efferent coupling and relational cohesion values are better for deciding the optimal size. Based on the results, it is concluded that the domain-driven design can be used to obtain the optimal service granularity of microservices.
Description
MİKROSERVİSLERİN OPTİMAL BOYUTUNU HESAPLAMA
ÖZ: Günümüzde bulut bilişim giderek standart ortam olmaya başlamıştır. Yekpare yazılım yapıları artık bulut isterlerine cevap verememektedir. Sonuç olarak, bağlığı az ve çevikliği yüksek yazılım geliştirmeye olanak sağlayan Mikroservis Mimari öne çıkmıştır. Mikroservis Mimari geleneksel servis mimarilerine göre daha küçük servislerin kullanımını önerir. Mikroservis Mimarinin tanımlandığı günden bugüne servislerin olması gereken boyut tartışması devam etmektedir. Bu tezde hangi ölçütlerin en elverişli servis büyüklüğünü bulmada yardımcı olduğu araştılmıştır. Bu tez kapsamında Alan Güdümlü Tasarım kullanmış iki örnek belirlenerek her bir örneğin daha küçük servisli ve daha büyük servisli opsiyonları üretilmiştir. Sonuçta büyük servisli opsiyon, orijinal opsiyon ve küçük servisli opsiyonlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada götürgen bağlılık, getirgen bağlılık, kararsızlık, ilişkisel tutarlılık ve COSMIC fonksiyon noktaları ölçümlenmiştir. Sonuçlar götürgen bağlılık, getirgen bağlılık ve ilişkisel tutarlılık ölçümlemenin etken boyutu bulmaya daha uygun olduğunu göstermiştir. Sonuç değerlere bakarak Bölge Tabanlı Tasarımın etken boyuta ulaştırdığı gözlemlenmiştir.
Keywords
software
Citation