A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR MULTI-PROJECT CASH FLOW AND SCHEDULE RISK ASSESSMENT: CONTRACTOR’S PERSPECTIVE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
Yussef, Mohammed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This thesis presents a Decision Support System (DSS) for multi-project cash flow and schedule risk assessment for contractors. The main objective of the proposed DSS is to develop a methodology which quantifies the cost and time uncertainty of multi projects for cash flow analysis, during bid stage from a general contractor’s perspective. The proposed methodology possesses necessary steps. The previous studies that focus on probabilistic cash flow management are reviewed to investigate the existing cash flow forecasting methods. Then a new methodology based on Monte Carlo simulation technique for DSS is presented for cash flow forecasting of multi projects. The advantages of the proposed methodology are demonstrated by the analysis of three real construction projects. Finally, scenario analyses are performed to determine the optimal project parameters that gives the best Net Cash Flow (NCF) forecasting by using proposed methodology. The main contribution of this thesis is that it enables integrated cash flow risk analysis of multiple projects simultaneously. This helps decision maker to adequately identify and manage multi-project risks related cost, schedule and cash flow.
Description
ÇOKLU PROJE NAKİT AKIŞI VE PROGRAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ İÇİN BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ: YÜKLENİCİNİN BAKIŞ AÇISIYLA
ÖZ: Bu tez, yükleniciler için çoklu proje nakit akışı program risk değerlendirmesi için bir Karar Destek Sistemi (KDS) sunmaktadır. Önerilen KDS 'nin ana amacı, ihale sürecinde genel yüklenici bakış açısıyla çoklu projelerin nakit akış analizlerinin yapılması için maliyet ve zaman belirsizliğini sayısallaştıran bir metodoloji geliştirmektir. Öngörülen metodoloji birkaç zorunlu adımı içermektedir. Tezde, mevcut nakit akış metotlarının belirlenmesi amacı ile olasılıklı nakit akış yönetimi üzerine odaklanmış modeller gözden geçirilmiştir. Daha sonra karar destek sistemi içinde, gelecek dönemlere ilişkin çoklu projelerde nakit akışları tahminleri için Monte Carlo simülasyon tekniğini esas alarak geliştirilen yeni bir metodoloji sunulmuştur. Sunulan metodolojinin avantajları üç gerçek inşaat projesinin analizleri ile gösterilmiştir. Son olarak, en iyi Net Nakit Akışı (NNA) tahminini veren optimal proje parametrelerini belirlemek için geliştirilen metodoloji kullanılarak senaryo analizleri yapılmıştır. Bu tezin ana katkısı, birden fazla projenin entegre nakit akışı ve risk analizini mümkün kılmasıdır. Bu karar vericinin çoklu proje riskleri ile ilgili maliyet, program, maliyet ve nakit akışını yeterince tanımasına ve yönetmesine yardımcı olur.
Keywords
engineering systems
Citation