MODIFYING SCRUM METHODOLOGY FOR RESEARCH-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT PROJECTS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-10
Authors
ALKHARAM, AHMED ALI SALEM
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Software development projects in different sizes are carried on by a group of people, who usually have a specific software development process management in order to manage their group within the project and keep track of the project process. Software development methodologies (SDM) were designed specifically for these kinds of projects. However, with different types of (SDM) there is no method precisely to manage research-based software development projects. Therefore, this study aims to conduct a systematic literature review to investigate whether Scrum methodology can be modified for research-based software development projects, identify the challenges that occurred within the projects when adopting the Scrum method along with recommended solutions for these challenges, and finally explore the best practices of Scrum method for research-based software development projects. Three main research questions were formulated to determine the information that is related to the study goals.
Description
ARAŞTIRMA TEMELLİ YAZILIM GELİŞTİRME PROJELERİ İÇİN SCRUM METODOLOJİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
ÖZ: Farklı boyutlardaki yazılım geliştirme projeleri, genellikle belirli bir yazılım geliştirme süreci yönetimini takip eden bir grup insan tarafından, proje içindeki grubunu yönetmek ve proje sürecini takip etmek için yürütülür. Yazılım geliştirme metodolojileri (SDM) bu tür projeler için özel olarak tasarlanmıştır. Ancak, farklı türlerde araştırma tabanlı yazılım geliştirme projelerini yönetmek için geliştirilmiş özel bir yöntem yoktur. Bu nedenle, bu çalışma, araştırma tabanlı yazılım geliştirme projeleri için Scrum metodolojisinin değiştirilip değiştirilemeyeceğini araştırmak için sistematik bir literatür taraması yapmayı, Scrum yöntemi benimsenirken projelerde ortaya çıkan zorlukları ve bu zorluklar için önerilen çözümleri belirlemeyi ve son olarak Araştırmaya dayalı yazılım geliştirme projeleri için Scrum yönteminin örnek uygulamalarını belirlemektedir. Bu amaçla üç ana araştırma sorusu belirlenmiş ve sonuçlar tez kapsamında sunulmuştur.
Keywords
software
Citation