BOKO HARAM IN NIGERIA: DOMESTIC AND REGIONAL DYNAMICS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
Ijoyah, Efe A.O.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This is a qualitative research which focuses on the case of Boko Haram and its success in Nigeria, the researcher used a wide range of materials including; academic books and journals, research reports and an interview with a retired military officer who served during the Nigerian Civil war in 1967. This paper is structured into four chapters: the first chapter gives the scope of the research, as well as a general overview of Nigeria; Chapter 2 focuses on the historical and political background of Nigeria; the third chapter, covers the background and activities of Boko Haram. It also looks at the history of Islam in Northern Nigeria; and the final chapter comprises of the findings and conclusion of the research. One of the finding of this research showed that Islamic radicalization in Nigeria is not a new phenomenon; however, at different point and periods, Islamic radicalization in Nigeria manifests itself with different ideas and purpose. Secondly, the researcher discovered that the issue of Boko Haram transgresses beyond the borders of Nigeria and therefore becomes a regional phenomenon and no more a domestic issue.
Description
ÖZ: Bu tez, Boko Haram'ın durumu ve Nijerya'daki başarısı üzerine odaklanan nitel bir araştırmadır; araştırmacı, aşağıdakileri içeren geniş bir materyal yelpazesi kullanmıştır; Akademik kitaplar ve dergiler, araştırma raporları ve 1967'de Nijerya İç Savaşı sırasında görev yapan emekli bir ordu subayı ile yapılan röportaj. Bu tez dört bölüm halinde yapılandırılmıştır: Birinci bölüm araştırmanın kapsamını ve Nijerja hakkında genel bir bilgi; İkinci bölüm, Nijerya'nın tarihi ve politik arka planı üzerine odaklanmaktadır; Üçüncü bölüm, Boko Haram'ın arka planını ve faaliyetlerini kapsamakla beraber Ayrıca, Kuzey Nijerya'daki İslam tarihine de değinir; son bölüm ise araştırmanın bulguları ve sonucundan oluşmaktadır. Bu araştırmanın bulgularından biri, Nijerya'daki İslami radikalleşmenin yeni bir olgu olmadığını gösterdi; Bununla birlikte, farklı noktalarda ve dönemlerde, Nijerya'daki İslami radikalleşme farklı fikir ve amaçlarla kendini göstermektedir. İkincisi, araştırmacı, Boko Haram meselesinin Nijerya sınırlarının ötesine geçtiğini ve bu nedenle bölgesel bir fenomen haline geldiğini ve artık yerli bir mesele olmadığını keşfetmiştir.
Keywords
international relations
Citation