A CROSS-CULTURAL ANALYSIS OF ADVERTISEMENT TRANSLATION

thumbnail.default.placeholder
Date
2021-08-09
Authors
ŞEHİTOĞLU, Lokman
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Developing technology has increased the connection and relationship among societies in different parts of the world. This has created the need for the analysis of cross-cultural advertisement translation by taking the cultural and linguistic differences into account. Every society has its own different value judgements, perceptions, and ways of communication. In addition, the differences between two languages also involve in translation process and rise difficulties for translators. What is intended in any advertisement created in the original culture may not be reflected properly in another culture because of these differences. The intention is hidden behind sentences and can be understood when it is analyzed in the context where it is uttered, so it is of high importance to analyze the sentences in terms of the functionalist approach. This study aims to reveal the commonly adopted translation methods and approaches in the selected advertisement translations from English to Turkish. This study also targets at looking for the cultural and linguistic elements involving in the international advertising translations and commonly used strategies and methods that the translators apply for by considering the factors that lead translators to use them in the translation process within the framework of Veronica Smith, Christine Klein Braley and Anna F. Guerra’s translation methods. In the study, the four main elements (brand/product names, slogans, advertisement texts, and messages/visuals) of advertisements and the ways of their expression in Turkish have been analyzed considering the globalization and localization approaches. By putting all these features in the center, a general framework has been tried to be drawn for cross-cultural advertisement translation from English to Turkish in this study.
Description
Reklam Çevirisinin Kültürlerarası İncelemesi
ÖZ: Gelişen teknoloji, dünyanın farklı yerlerindeki toplumlar arasındaki ilişkiyi ve bağlantıyı artırmıştır. Bu durum, kültürel ve dilsel farklılıkları hesaba katarak kültürlerarası reklam çevirisi analizi ihtiyacını yaratmıştır. Her toplumun kendine özgü farklı değer yargıları, algıları ve iletişim şekilleri vardır. Bunlara ek olarak, iki dil arasındaki farklılıklar da çeviri sürecine dahil olmakta ve çevirmenlere zorluk oluşturmaktadır. Kaynak kültürde oluşturulan herhangi bir reklamda ifade edilmek istenen, bu farklılıklar nedeniyle başka bir kültüre gerektiği gibi yansıtılmayabilir. İfade edilmek istenen, cümlelerin arkasına gizlidir ve söylendiği bağlamda incelendiğinde anlaşılabilir, bu nedenle cümleleri işlevselci yaklaşım açısından incelemek büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, İngilizce’den Türkçe’ye yapılan reklam çevirilerinde yaygın olarak benimsenen metot ve yaklaşımları ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma ayrıca uluslararası reklam çevirisinde yer alan kültürel ve dilsel öğeleri ve de çevirmenlerin sıkılıkla başvurduğu strateji ve metotları, çeviri sürecinde çevirmenleri kullanmaya yönelten etkenleri göz önünde tutarak, Veronica Smith, Christine Klein-Braley and Anna F. Guerra’nın çeviri metotları çerçevesinde araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada reklamların dört ana öğesi olan (marka/ ürün isimleri, sloganlar, reklam metinleri ve mesajlar/görseller) ve bunların Türkçe’de ifade edilme şekilleri küreselleşme ve yerelleşme yaklaşımları dikkate alınarak incelenmiştir. Tüm bu özellikler merkeze alınarak, bu çalışmada İngilizce’den Türkçe’ye olan kültürler arası reklam çevirisi için genel bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır.
Keywords
translation and interpretation
Citation