SELECTION OF THE BEST HVAC SYSTEM FOR INDUSTRIAL BUILDINGS BY USING MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TOOLS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-20
Authors
ALALOOSI, KHALID
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Heating Ventilating and Air Conditioning (HVAC) selection is a difficult task, especially when the selection relates to technical, economic, and environmental criteria. HVAC systems are responsible for 50% of total energy consumption in buildings and play a major role in the ability to reduce harmful emissions. The great demand for energy and the upward trend in the use of HVAC systems with the global need to impose measures on environmental hygiene underlines and focuses the importance of choosing the most appropriate HVAC system during the design process. The case study of an industrial building in Ankara has several machines studied. The Design Builder (DB) program was used in the dynamic building energy simulation and knowledge of the total energy consumption of the building. Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis (SWARA) and Weighted Aggregated Sum Product Assessment (WASPAS) methods has been applied for the purpose of decision making due to its ability to accurately weigh criteria and to choose the most appropriate alternative through subjective and objective assessments with great accuracy. WASPAS is characterized by its ability to facilitate the effective data and vague information and to provide a good systematic decision-making analysis. Eleven HVAC systems were examined based on 27 criteria, including technical, environmental, and economic criteria. The results of selecting the best HVAC system using SWARA and WASPAS showed Sensitivity analysis performed according to different lambda values. The (Water-source Heat Pumps) is preferred at the first rank in all cases and it was identified as the best alternative for industrial buildings. It has been determined that the choice of alternative is economically, technically and environmentally most logical.
Description
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ARAÇLARI KULLANILARAK ENDÜSTRİYEL BİNALAR İÇİN EN İYİ HVAC SİSTEMİNİN SEÇİLMESİ
ÖZ: Isıtma Havalandırma ve Klima (HVAC) seçiminde özellikle seçim teknik, ekonomik ve çevresel kriterlerle ilgili olduğunda zordur. HVAC sistemleri, binalardaki toplam enerji tüketiminin %50'sini oluşturur. Ayrıca sistem, zararlı emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynar. Tasarım sürecinde en uygun HVAC sisteminin seçilmesinde, enerjiye olan büyük talep, HVAC sistemlerinin kullanımın oranın artışı ve çevresel hijyene yönelik önlemlerin uygulanmasına yönelik küresel ihtiyaçlar belirleyici oluyor. Ankara'daki bir endüstriyel binanın vaka analizinde birkaç makinenin üzerinde çalışılmıştır. Bu analizde Design Builder (DB) programı kullanılarak, dinamik bina enerji simülasyonu yapılmış ve binanın toplam enerji tüketimi hesaplanmıştır. Analizdeki karar verme sürecinde kriterleri doğru tartma, sübjektif ve objektif değerlendirmelerde yüksek doğruluk sağlayarak en uygun alternatifi seçebilmek adına Kademeli Ağırlık Değerlendirme Oranı Analizi (SWARA) ve Ağırlıklı Toplu Toplam Ürün Değerlendirme (WASPAS) yaklaşımları uygulanmıştır. WASPAS, etkili verileri ve belirsiz bilgileri kolaylaştırma ve iyi bir sistematik karar verme analizi sağlama yeteneği ile bilinmektedir. Teknik, çevresel ve ekonomik kriterler dahil 27 kritere göre 11 HVAC farklı sistemi incelenmiştir. SWARA ve WASPAS yöntemleri kullanarak seçilen en iyi HVAC sisteminin analiz sonuçları, farklı lamda değerlerine göre gerçekleştirilen hassasiyet analizle gösterilmiştir. Su kaynaklı Isı Pompaları, her durumda endüstriyel binalar için en iyi alternatif olarak belirlenmiştir. Bu seçiminin ekonomik, teknik ve çevresel olarak en uygun olduğu tespit edilmiştir.
Keywords
industrial engineering
Citation