TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ POLİTİKALARININ YANSIMALARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-07-25
Authors
KARAKAŞ, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ülkemizde ve Dünyada teknoloji politikalarının ağırlığı hem ekonomik refah düzeyi hem de savunma gibi alanlarda stratejik konumda olmasından dolayı giderek artmaktadır. Teknoloji politikaları uygulanırken geliştirilen araçlar ise bu politikaların başarısını belirlemektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu alanlarda yapılan çalışmaların yanında gelişmiş ülkeler de konumlarını koruyabilmek amacı ile çok çeşitli araçlar geliştirmiştir. Ülkemizde vurgusu yapılan araçlar ile başarı elde ettiği görülen ülkeler kısaca incelenerek ülkemiz ile kıyaslaması yapılmıştır. Araştırma ve geliştirmenin yanında yenilik çalışmaları detaylandırıldığında konunun çok boyutlu yapısı ortaya çıkmaktadır. Teknoloji politikası konusunun ileri teknoloji ürün geliştirme perspektifinden yola çıkarak teknolojik ürün geliştirme ve yayılımının sağlanması üzerinde durularak temel kavramlar olumlu ve olumsuz yönleri ile açıklanmıştır. Bu çalışmada ülkemizde ön plana çıkan uygulama araçları, farklı ülke tecrübeleri ile kıyaslanmış ve ülkemizde kullanılan araçların uzmanlarca algısını ölçmek gayesi ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde son dönemlerde üzerinde hassasiyetle durulan araçların yeterlilik düzeyi sorgulanarak gelecek çalışmalarda da kullanılabilecek bir argüman oluşturulması hedeflenmiştir. Alan araştırması neticesinde ülkemizde yeterli görülen ve görülmeyen uygulama araçlarına vurgu yapılarak çalışma tamamlanmıştır.
Description
Reflections of Technology Policies in Turkey
ABSTRACT: Emphasis on technology policies is getting more and more important because it is in a strategic position in such as welfare level and defence fields. Tools that are developed whilst implementing technology policies, determine the success of these policies. Besides the studies in developping countries also developped countries have evaluated various tools in order to keep their positions. Tools that are focused in our country are compared to the success stories of the same tools in certain countries. Focusing on innovation besides research and development with the multidimentional structure of the issue is disclosed. Pros and cons of the fundemental tools are explained through the perspective of high technology product development and diffusion issues of tehchnology policy subject are emphasized. In this study, whilst comparing the prominent implementing tools are compared with different country experiences; a survey is conducted among specialists in order to test their attitudes of the tools that are used in our country. An argument that would be used in future research is targeted to be created by questioning the sufficiency level of the most emphasized tools in our country. This study is finalized by stressing on the tools that are observed as sufficient and insufficient in our country.
Keywords
public administration and political science
Citation