PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: İNDİRİM MAĞAZA ZİNCİRLERİNDE ÖRNEK UYGULAMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-19
Authors
KARAKULAK, Özlem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Perakendecilik sektörü dünyada ve ülkemizde en hızlı dönüşüm geçiren sektörlerden birisidir. Ülkemizde özellikle son yıllarda indirim mağaza zincirlerinin sayısının arttığını ve makroekonomik koşullar ne olursa olsun agresif bir şekilde büyüdükleri gözlemlenmektedir. Tedarik zinciri yönetimi, ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaştırılması sırasında gerçekleştirilen pek çok işlemin etkin bir şekilde sağlanması olarak tanımlanabilir. Ülkenin dört bir yanında bulunan binlerce mağazada pek çok farklı kategoride bulunan ürünlerin aynı kalitede uygun fiyata sunulmasını hedefleyen indirim mağaza zincirlerinin tedarik zinciri operasyonları karlılıklarını büyük ölçüde etkilemektedir. Böylesine büyük bir operasyonun sürekli ve olabilecek en düşük hata ile sürdürülmesi, rekabet ortamının zorlu olduğu indirim mağaza konseptinde büyük önem taşımaktadır. İndirim mağaza zincirlerinin yüzlerce farklı tedarikçi ile çalışması firma ile tedarikçiler arasındaki uyumun ve sağlıklı iletişimin önemini artırmaktadır. Bu nedenle, mevcut kaynakları kullanarak tedarik zinciri yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak bir organizasyon oluşturulması gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetiminin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesi sonucunda indirim mağaza zincirlerinin rekabet ortamında avantajlı bir konuma gelerek karlılıklarını artırmaları beklenebilir. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde perakendecilik sektörü içerisinde önemli bir paya sahip olan indirim mağaza zincirlerinden örnek olarak seçilen iki firmanın tedarik zinciri operasyonlarını inceleyerek tedarik zinciri yönetiminin önemini ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, çalışmanın ilk bölümünde perakendecilik hakkında kavramsal çerçeve, ikinci bölümünde tedarik zinciri hakkında kavramsal çerçeve sunulmuştur. Araştırmanın son bölümünde araştırmacı tarafından derlenen bilgiler ile ülkemizde faaliyet gösteren iki indirim mağazasının tedarik zinciri yönetimini aktarılmıştır. Araştırmanın sonuç bölümünde iki firmanın tedarik zinciri yönetimi açısından ortak noktaları ve farklılıkları sunularak tedarik zinciri yönetiminin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Description
The Importance of Supply Chain Management in The Retail Sector: A Research in a Discount Store Chain
ABSTRACT: The retailing sector is one of the fastest transforming sectors in the world and also in our country. It is observed that the number of discount store chains has increased in our country especially in recent years and they have grown aggressively regardless of macroeconomic conditions. Supply chain management can be defined as the efficient provision of many transactions that are carried out during the transportation of products from the manufacturer to the consumer. The supply chain operations of the discount store chain that aim to offer products of many different categories at the same quality at an affordable price in thousands of stores across the country greatly affect their profitability. Maintaining such a large operation continuously and with the lowest possible error is of great importance in the discount store concept where the competitive environment is challenging. The fact that discount store chains work with hundreds of different suppliers increases the importance of harmony and healthy communication between the company and suppliers. Therefore, it is necessary to create an organization that will ensure the effective maintenance of supply chain management by using available resources. As a result of efficient and efficient supply chain management, discount store chains can be expected to increase their profitability by gaining an advantageous position in a competitive environment. The aim of this study is to reveal the importance of supply chain management by examining the supply chain operations of two companies selected as an example from discount store chains that have an important share in the retailing sector in our country. In this direction, the conceptual framework about retailing is presented in the first part of the study, and the conceptual framework about the supply chain in the second part. In the last part of the research, the supply chain management of two discount stores operating in our country was conveyed with the information compiled by the researcher. In the conclusion part of the research, the common points and differences of the two companies in terms of supply chain management are presented and the importance of supply chain management is tried to be revealed.
Keywords
international trade and logistics
Citation