IRANIAN WOMEN RIGHTS AFTER THE REVOLUTION 1989-2013

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
BANAEINIA, Masoumeh
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
İranlı kadınlar, İran devriminden sonra sosyo-politik haklar konusunda daima gündemin ilk konusu olmuştur. 1979 sonrasındaki kısıtlamalar dolayısıyla, Pavlavi rejimi ile mukayese edildiğinde, devrimin kurbanı oldukları zannedilmektedir. Bu tez, kadın meseleleri konusundaki politikalarına dayalı olarak 1989-2013 arasında politikalarının kadınları nasıl değiştirdiği ile ilgili üç devlet başkanı Rafsanjani, Khatami, ve Ahmadinejad üzerinde odaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, kadın hakları çalışmaları literatürüne katkı sağlamak olup, bu tezin savı İran’daki devrim sonrası süreçte, her bir başkanın yerel ve dış politikalarından etkilenen ve dini kuruluşlardan etkilenen kişisel vizyon ve ilişkiler konusunda kadın hakları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, sadece dış politika değil, ancak aynı zamanda da dış politikalar konusundaki siyasi ve diplomatik ilişkilerin de kadın meselelerini aynı derecede etkileyeceğini göstermektedir. Bundan başka, Pavlavi rejimi süresince bunlar, çağdaşlık sembolü olarak kullanıldılar ve devrim sonrası süreçte de İslam’ ın sembolü oldular. İran politikalarının bir parçasıydılar. Asla İran vatandaşları olmadılar, sadece İran’ın sembolü oldular.
Description
Iranian Women Rights After the Revolution: 1989- 2013
ABSTRACT: Iranian women have been always the first topic of the socio-political rights after Iranian revolution. Due to the restrictions after 1979, comparing with Pahlavi regime, they are supposed to be the victims of the revolution. This thesis will focus on the three presidencies of Rafsanjani, Khatami, and Ahmadinejad based on their policies on women issues and women socio-political participations, that how their policies changed the women affairs during 1989-2013. The aim of this research is to contribute on women rights studies literature and the argument of this thesis focuses on the women rights during post-revolutionary period in Iran that have been affected with each president domestic, foreign policies, and their personal vision and relations with the religious establishment. The findings from this thesis research will show that political and diplomatic relations not only affected foreign policy, but also regarding the impacts on foreign policies will influence in women affairs as well. Furthermore, during Pahlavi regime they were used as the symbol of modernity, and during post-revolutionary period they were the symbols of Islam. They are a part of Iranian politics. They have never been the Iranian citizens, they are only the Iranian symbols.
Keywords
international relations
Citation