THE PLACE OF WOMEN IN THEIR RELATIONSHIPS IN AGATHA CHRISTIE’S TAKEN AT THE FLOOD AND DEATH ON THE NILE IN THE LIGHT OF SIMONE DE BEAUVOIR’S THE SECOND SEX

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-06-09
Authors
AKSU, Pelin Duygu
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this thesis is to explore the position of women in their relationships with their male partners in Agatha Christie’s Taken at the Flood and Death on the Nile referring to the “One” and the “Other” concepts through Simone de Beauvoir’s The Second Sex, and it specifically focuses on whether female characters in these two books are the “One” or the “Other” in their relationships, and the reason why they are dominated or not dominated by a man is discussed. In addition, female characters are compared with each other to find the differences between one another, which will help explain why one is subordinated while the other has an active role in her relationship. In addition, the differences the women characters have been analysed, and discussed referring to the Marxist Feminist perspective. Also, the history of feminism and crime fiction is added to analyse the novels regarding the changes and improvements in the genre, and feminist movement. In addition, the literary career of Christie provides how the genre was changing then since she was one of the pioneers who developed the genre during its golden age. It is thought that her autobiography may provide a guide to her literary style and her characterization of both women and men in her books. It is concluded that all the woman characters, except for one of them, Rosaleen Cloade, in the novels have an active role in their relationships. It is found that they are not only dominant, but also active participators in their partnership, and the reason why Rosaleen Cloade is doomed to be othered is the class she belongs to.
Description
Agatha Christie’nin Taken at the Flood ve Death on the Nile Adlı Romanlarındaki Kadın Karakterlerin, Simone de Beauvoir’ın The Second Sex Eseri Işığında, İlişkilerindeki Konumlarının İncelenmesi
ÖZ: Bu tezin amacı, Agatha Christie’nin Taken at the Flood ve Death on the Nile başlıklı romanlarındaki kadın karakterlerin ilişkileri içindeki konumlarının araştırılmasıdır. Referans olarak Simone de Beauvoir’ın The Second Sex (İkinci Cinsiyet) kitabındaki the “One” ve the “Other” (asıl ve öteki) konseptleri kullanılmıştır ve kadınların ilişkileri içinde erkek partnerleri tarafından ötekileştirilip ötekileştirilmediği analiz edilmiştir. Buna ek olarak kadın karakterler birbirleriyle de karşılaştırılmıştır ve ötekileşen ve ilişkilerinde pasif rolde olan kadınların, ilişkilerinde ikincil rolde olmayan diğer kadın karakterlerden neden farklı olabilecekleri, Marxist feminist bakış açısıyla incelenmiştir. Ayrıca, tezde feminizmin ve detektif romanın tarihsel gelişimi ve değişimine de değinilmiştir. Bunun amacı, romanların yazıldığı dönemdeki feminizm hareketi ve roman türü olarak altın çağını (golden age) yaşayan detektif romanının, tezde incelenen romanların yazıldığı zamanın şartlarıyla değerlendirmektir. Christie’nin edebiyat kariyeri ise, gelişmekte olan türün öncülerinden biri olduğu için ve otobiyografisinden edinilen bilgilerin yazarın kariyerinin ve yarattığı karakterlere etkisinin gözlenebilmesi amacıyla eklenmiştir. Sonuç olarak, Chrtistie’nin birbirine yakın tarihlerde yayımlanan bu iki romanında, biri hariç tüm kadın karakterler, ilişkilerinde de ötekileşirilmemiştir; aksine tüm karar mekanizmalarının bu kadınların elinde olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ötekileştirilen tek karakterin (Rosaleen Cloade) olduğu, ve ekonomik sınıfa bağlı olarak erkek partneri tarafından ezilmeye mahkum olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords
english language and literature
Citation