IN-DEPTH ACCIDENT ANALYSIS AND CASE STUDY IN NIGERIAN ROAD AND TRAFFIC CONDITION

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-06-09
Authors
DAYYABU, Abubakar
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The in-depth accident investigation is the process of detail data gathering related to the involved persons, the road/environment, involved vehicles for the purpose of detail analysis and the reconstruction of the accident. It can be used to conclude on the main causes of accidents and proposing an appropriate and effective countermeasure, to prevent re-occurrence of similar accident type. The thesis has reviewed and modified European Truck Accident Causation Study methodology. The modified methodology was applied on Nigerian Highways. In the modified methodology 100 parameters comprising of detail information of involved persons, vehicles, road and environment were collected and analyzed to come up with the accident causes and proposed an effective countermeasure. The use of the Nigerian National Accident Investigation Manual, the comprehensive Truck database can help in better understanding the main causes of truck involved accidents, and hence providing effective countermeasures.
Description
DERİNLEMESİNE KAZA ANALİZLERİ VE NİJERYA KARAYOLU VE TRAFİK ORTAMINDA BİR ÖRNEK ÇALIŞMA
ÖZ: Derinlemesine kaza analizi; trafik kazasının yeniden canlandırılması ve detaylı incelenmesi amaçlarına yönelik belirtilen bu aşamaları da içine alan kazaya karışan yol kullanıcıları, yol/çevre ve araçlar başlıklarında detaylı bilgiler toplama sürecidir. Analizler trafik kazalarının nedenlerini ortaya koyma, uygun ve etkin iyileştirme tedbirinin önerilmesi ve benzer kazaların önlenmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Bu tez, Avrupa Kamyon Kazaları Nedenleri Çalışma metodolojisini incelemiş ve bir modifikasyonunu yapmıştır. Revize yöntem Nijerya Karayollarında bir örnek çalışma içinde uygulanmıştır. Kazaya karışan yol kullanıcıları, araçlar ve yol ile çevreye yönelik 100 parametreye ilişkin detaylı bilgi toplanmış ve bunlar kaza nedenlerinin bulunması ile etkili iyileştirme tedbirleri önerilmesi amacıyla incelenmiştir. Nijerya Ulusal Trafik Kazası Araştırma El Kitabı ve detaylı kamyon veri bankası, kamyonların karıştığı kazaların temel nedenlerinin daha iyi anlaşılması ile etkili iyileştirme tedbirlerinin önerilmesinde yardımcı olabilecektir.
Keywords
civil engineering
Citation