A PROGRAMMING LANGUAGE FOR COMPONENT-BASED SOFTWARE DEVELOPMENT

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-01-07
Authors
Delikelli, Ahmet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this thesis, it is aimed to develop a programming language in which components are defined in the component-based software development process. It is provided that a component is appropriate for reuse and has a specific behavior by taking into account component based software engineering (CBSD). This programming language has been developed as a domain specific language (DSL). During the language development process, Xtext framework which works on Eclipse software development kit (SDK) has been used. The language is Java based and grammar of the programming language, syntax validation and translation into Java language has been implemented with Xtext framework. The proposed programming language has the most common features that a programming language should have. A case study has been implemented in order to show how the features of the language are used. The evaluation of the language is done by the case study and several examples that illustrate the usage of the language.
Description
BİLEŞEN TABANLI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİR PROGRAMLAMA DİLİ
ÖZ: Bu tezde bileşen tabanlı yazılım geliştirme sürecinde bileşenlerin tanımlandığı bir programlama dilinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bir bileşenin, bileşen tabanlı yazılım mühendisliği konusu dikkate alınarak yeniden kullanıma uygun olması ve spesifik bir davranışa sahip olması sağlanmıştır. Bu programlama dili etki alanına özgü bir dil olarak geliştirilmidir. Dilin geliştirilmesi sürecinde Eclipse yazılım geliştirme kiti üzerinde çalışan Xtext isimli bir altyapı kullanılmıştır. Dil Java tabanlıdır ve programlama diline ait gramerin tanımlanması, sözdizimi doğrulaması ve Java diline çevrilmesi Xtext yapısıyla geliştirilmiştir. Önerilen bu programlama dili herhangi bir programlama dilinin sahip olması gereken en temel özelliklere sahiptir. Geliştirilen dile ait özelliklerin nasıl kullanıldığını göstermek amacıyla bir örnek uygulama geliştirilmiştir. Bileşen tabanlı programlama dilinin değerlendirilmesi örnek uygulama ve bir dizi örnek çalışmalarla gösterilmiştir.
Keywords
software
Citation