A Russian Perspective On The Energy Problems Between Ukraine And Russia

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
LUKYANOVA, Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The first gas conflict between Russia and Ukraine was erupted in 1993, two years after the Soviet Union was disintegrated. The problem started on the bases of complex political, economical and geographical grounds between the two countries. This thesis, tries to shed light on the reasons behind the emergence and continuation of gas conflict from Russian perspective. It covers the 2005-2015 period which is considered as the peak time of this conflict. The Russian Ukrainian relations are getting more complicated every day and both parties in fact are following different purposes. By focusing on the state policies and policies of their gas companies such as Gazprom and Naftogaz, the thesis also maps out the bilateral relations of Russia and Ukraine together with the involvement of their gas companies within the limits of the given time period.
Description
Rusya Perspektifinden 2005-2015 Yillari Arasinda Ukrayna ile Yasanan Gaz Problemi
ÖZ: Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk gaz krizi 1993 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından hemen iki yıl sonra başladı. Sorun oldukça karmaşık siyasi, iktisadi ve coğrafi temellerde iki ülkeyi karşı karşıya getiren bir olguydu. Bu tez Rusya açısından iki ülke arasındaki gaz çatışmasının başlangıcı ve devamındaki sebepleri aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu yüzd3en de tez sorunun zirve dönemi olarak adlandırılan 2005-2015 yılları arasını mercek altına almaktadır. Rusya-Ulrayna ilişkileri hali hazırda da her geçen gün daha karmaşık bir hal almakta ve iki taraf birbirinden tamamen farklı amaçlar üzerine kurdukları politikalar izlemektedirler. Bu tez hem iki devletin dış politikalarını hem de Gazprom ve Naftogaz gibi gaz tekeli şirketlerin konu hakkındaki siyasalarını incelemek suretiyle aynı zamanda Rusya-Ukrayna ilişkilerinin şirketlerin de dahlia olan bir haritasını çıkarmaktadır.
Keywords
international relations
Citation