KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-26
Authors
Akküç, Ayşegül
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın amacı kurumların gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar doğrultusunda sosyal medya kullanımlarının değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, Boyner Büyük Mağazacılık tarafından toplumsal etki adı altında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri çalışma kapsamında ele alınmış olup günümüzde oldukça yaygın kullanılan Facebook, Twitter ve Instagram platformları incelenmiştir. Çalışmada betimsel analiz yapılarak veriler işlenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. Ardından içerik analizi ile kategorilere ayrılan başlıklar analiz edilmiştir. Bulgular; sosyal medya platformlarında daha çok kadınları hedef alan projelere yer verildiğini, kadın girişimcilerin desteklendiği bir proje olan ‘’İyi İşler’’ projesi ve ‘’8 Mart Kampanyaları’’ bazında daha çok ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ konusuna dikkat çekilmeye çalışıldığını, her alanda farklı projeleri olmasına rağmen sosyal medya paylaşımlarında özellikle Instagram ve Facebook platformlarında bu alanda yaptığı projelerle ilgili paylaşımlarıyla öne çıktığını göstermektedir. Boyner’in ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’ alanında yaptığı projelerde özellikle 2018 ve 2019 yılında yaptığı paylaşımların dikkat çektiği ‘’Sosyal Girişimcilik’’ alanında gerçekleştirmiş olduğu projeler ile ilgili paylaşımlarının geçmiş yıllara oranla azaldığı, ‘’Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi’’ ve ‘’STK İşbirlikleri’’ alanındaki projeleri ile ilgili olarak çok az sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştır.
Description
Corporate Social Media Usage in Social Responsibility Projects: Example of Boyner Buyuk Magazacilik
ABSTRACT: The aim of this study is to evaluate the use of social media in line with the shares in social media platforms within the scope of Corporate Social Responsibility projects carried out by the institutions.In this context,social responsibility projects,which were carried out by Buyuk Boyner Magazacılık under the name of social impact,were handled within the scope of the study,Facebook,Twitter and İnstagram platforms,which are widely used today,were examined.In this study,Datas were processed by performing descriptive analysis and findings were interpreted.Then,Titles were categorized by anlaysis,were analyzed.Results;targeting women projects were mostly included in social media platforms, ‘iyi işler project’which supports women entrepreneurs and on the basis of 8 march campaigns were drawn attentions ‘social gender equality’,although it has different projects in every field,it shows that it stands out in social media sharing especially in instagram and Facebook platforms with its sharing of projects in this field.In Boyner’s ‘social gender equalitiy’ projects especially in 2018 and 2019 carried out its sharing of projects in the field of social entrepreneurship decreased relatively to previous years.It was determined very few sharing about in the field project of ‘supporting desadvantaged groups’and STK collaborations.
Keywords
public relations and advertising
Citation