AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT METHODOLOGIES: A COMPARATIVE STUDY

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-24
Authors
Choukou, Abakar Adoum
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Software systems have been part of the modern society for a couple of decades. Software engineering as one of the fastest-growing disciplines in today's technology, is becoming an integral part of our daily live with tremendous advancement and almost used in all disciplines of life. Agile software development methodologies are largely applied in almost all software companies due to its ability of building software systems faster and with higher quality. Furthermore, Agile methods are always fulfilling the satisfaction of the clients through prompt and continuous delivery of the reliable software systems. The aim of this study is to conduct a systematic literature review to state the different Agile software methodologies’ suitability regarding the usage area and different types of projects. Also, it is within the aim of the research to identify and provide extensive information about different Agile software development methodologies including their popularity, their differences and similarities. Lastly the research summarizes the existing evidence of Agile software methods from the literature review and specify its benefits and limitations. Five questions were designed to achieve the objective of this research, the collection of data and even so the results are also prepared based upon extensive literature review we made for this study.
Description
ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
ÖZ: Yazılım sistemleri yıllardır modern toplumun bir parçası olmuştur. Günümüz teknolojisinde en hızlı büyüyen disiplinlerden biri olan yazılım mühendisliği, günlük yaşamımızın muazzam ilerlemesinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor ve neredeyse tüm yaşam disiplinlerinde kullanılıyor. Çevik yazılım geliştirme metodolojileri, yazılım sistemlerinin daha hızlı ve daha yüksek kalitede üretilmesi sayesinde neredeyse tüm yazılım şirketlerinde büyük ölçüde uygulanmaktadır. Dahası, Çevik yöntemler, güvenilir yazılım sistemlerinin hızlı ve sürekli teslimatı ile müşterilerin memnuniyetini her zaman karşılamaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı Çevik yazılım metodolojilerinin kullanım alanı ve farklı proje türlerine uygunluğunu belirtmek için sistematik bir literatür taraması yapmaktır. Ayrıca, popülerlik, farklılıkları ve benzerlikleri de dahil olmak üzere farklı Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında kapsamlı bilgileri belirlemek ve sağlamak için araştırmanın amacı dahilindedir. Son olarak araştırma, literatür incelemesinden elde edilen mevcut Çevik yazılım yöntemleri kanıtlarını özetlemekte, fayda ve sınırlamalarını belirtmektedir. Bu araştırmanın amacına ulaşmak için beş soru tasarlandı, veri toplandı ve bu çalışma için yaptığımız kapsamlı literatür taramasına dayanarak sonuçlar da hazırlandı.
Keywords
software
Citation