MOBİL KONUTLARIN İÇ MEKÂN TASARIMLARININ GÖRSEL ALGI AÇISINDAN İRDELENMESİ: GEÇİCİ AFET KONUTLARI ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-07-14
Authors
ÜNAL, Bülent
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mobil yapı örneği olan geçici afet konutlarının iç mekân tasarımlarının, görsel algı açısından irdelenmesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Mekânı algılamada bireysel ya da seçilen gruplara ait farklılıkların nerelerden kaynaklandığını bulmaya çalışmak ve mekân algısını yönlendirebilmek bu araştırmanın temel amacıdır. Bu çalışmada mobil konut kavramı incelenmiş, mekân kavramı, algı ve algıyı etkileyen faktörler ele alınmıştır. Mekân algısında rengin, biçimin, dokunun, malzemenin, ışık ve aydınlatmanın etkileri araştırılmıştır. Alan uygulaması anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre afetzedelerin geçici afet konutları hakkındaki duygu ve düşünceleri, konutları mekân olarak nasıl algıladıklarına dair cevapları, cinsiyet ve eğitime bağlı olarak incelenmiştir. Algılamaya yönelik iyileştirmelerin nasıl yapılabileceği ile ilgili birtakım verilere ulaşılmıştır.
Description
Investigation Of İnterior Design Of Mobile Residential Premises From A Visual Perception Approach : A Temporary Natural Disaster Housing Case Study
ABSTRACT: This study is based on the visual perception of interior design of post natural disaster temporary housing as an example of mobile homes. The basic motive behind this research is to try and find the reasons behind the differences in personal or selected group perceptions. Furthermore an effort to canalize this perception is made. Concepts of mobile housing, interior space as well as perception and factors affecting perception have been elaborated. Impacts of color, shape, texture, material, light and lighting in perception of interior space are examined. A field study is also performed using poll techniques. Studying the poll results, the opinions of the victims of the disaster, their perceptions of the temporary housing are investigated with respect to gender and education. A conclusion is reached to suggest improvements in the perceptions of these temporary habitats.
Keywords
interior architecture and environmental design
Citation