PKK TERÖR ÖRGÜTÜ: DÜŞÜK YOĞUNLUKLU ÇATIŞMA VE ULUSLARARASI BAĞLANTILARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-04-25
Authors
ERDOĞAN, Onur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Düşük Yoğunluklu Çatışma (DYÇ) şeklinde yürütülen savaşlar, Clausewitz döneminden beri bilinmekle beraber teorik olarak çalışma konusu yapılmaları yoğun olarak yaşandıkları Soğuk Savaş dönemine rastlamaktadır. Genellikle Üçüncü Dünya ile birlikte düşünülen söz konusu kavram 11 Eylül saldırıları, Afganistan ve Irak’taki harekâtlar ile birlikte yeniden gündeme gelmiştir. Ne var ki ilgili literatürün olguyu daha çok terörizm perspektifinden ele aldığı görülmekte ve askerî-politik analizler bu bağlamda yapılmaktadır. Ülkemiz ise son birkaç on yılını DYÇ ortamında geçirmek durumunda kalmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 1970’li yılların sonundan beri tehdit eden Düşük Yoğunluklu Çatışma ortamı 1984 yılında PKK’nın Eruh ve Şemdinli baskınları ile bölücü terör aşamasına gelmiştir. Çalışmada PKK terörü, DYÇ teorisi çerçevesinde PKK’nın askerî olarak yenildiği 1998-99 yıllarına dek ele alınarak analiz edilmiş ve politik yanı vurgulanmaya çalışılmıştır.
Description
Terrorist Organisation PKK: Low-Intensity Conflict and International Connections
ABSTRACT: Even though, Low-Intensity Conflict (LIC) style warfare is well-known since the age of Clausewitz, it has been subjected to theory-based studies during the Cold War. The Concept “LIC” has been usually considered with a connection in Third World in mind and revived with 9/11 attacks, Iraq and Afghanistan operations recently. However, the related literature usually deals it through the terrorism perspective and its political-military analysis are held through this context. Unfortunately, Turkey has dealt with LIC environment for several decades. The LIC phenomenon that threatens Republic of Turkey since the end of 70’s has reached the level of seperatist terrorism with Eruh and Şemdinli attacks in 1984. In this study PKK terrorism is analysed in the context of LIC theory to the years of 1998-99 in which PKK was defeated, and its political side is emphasized.
Keywords
international relations
Citation