6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NUN MUHASEBE UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE ŞİRKETLERİN FİNANSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-06-21
Authors
ŞAVUR, Ceren
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu tez, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile karşılaştırmasını yaparak, 6102 Sayılı Kanun’un muhasebe uygulamalarına nasıl bir etkisi olacağını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada, 6102 Sayılı Kanun’un muhasebeye getirdiği yenilikler ve şirketlerin finansal açıdan değerlendirilmesi açıklanmaya çalışılmıştır.
Description
The Contribution of Turkish Trade Code No.6102 to Accounting Implementations and Financial Assessment of Companies
ABSTRACT: This thesis is aimed at specifying how the Turkish Trade Code No. 6102 shall affect accounting implementations by comparing the amendments in Turkish Trade Code No. 6102 to Turkish Trade Code No. 6762. In the research, the innovations with Turkish Trade Code No. 6102 for accounting and also financial assessment of companies are described.
Keywords
business
Citation