EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRETMENLERE YÖNELİK MOBBİNG BİR ALAN ÇALIŞMASI

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-19
Authors
Yıldız Uyan, Tuğba
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın temel amacı, eğitim kurumlarında mobbing olup olmadığını ortaya koymaktır. Tezin birinci bölümünde; mobbing kavram ve tanımı, kavramsal ve olgusal düzeyde mobbing ele alınmıştır. İkinci bölümde; uluslararası düzeyde mobbing olgusu ele alınıp, mobbing ile ilgili örneklere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise araştırmanın bulguları yer almaktadır. 2019 yılında Ankara Yahya Özsoy Özel Eğitim Meslek Okulu ve Ankara Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesin de uygulanan çalışmanın analizi ele alınmıştır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için 26 sorudan oluşan anket soruları hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini oluşturan Yahya Özsoy Özel Eğitim ve Kemal Yurtbilir Özel Eğitim okullarında görev yapan 80 öğretmenden oluşmaktadır. Anket uygulamasını kabul eden 50 öğretmene anket çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, Sosyal Bilimlerin Bilimsel İstatistik Veri Analizi programı olan SPSS’e girilmiş, değerlendirilmiş ve oluşturulan tabloların analizi ve yorumları yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda ise “Eğitim kurumlarında psikolojik şiddete bence bayanların daha çok uğradığı görülmüştür” sonucuna ulaşılmıştır.
Description
A field survey Mobbing teachers that work in educational institutions. The sample of Ankara Yahya Özsoy Comprehensive School and Ankara Kemal Yurtbilir Vocational High-School
ABSTRACT: The main purpose of this study is to determine the theoretical and practical forms of mobbing in institutions. In the first chapter of Thesis; Mobbing concept and definition, conceptual and factual mobbing are discussed. In the second chapter; The phenomenon of mobbing is discussed at the international level and examples about mobbing have been placed. In the third chapter, the findings of the study are included. The analysis of the applied study in Ankara Yahya Özsoy Comprehensive School and Ankara Kemal Yurtbilir Vocational High-School is discussed as well. A questionnaire consisting of 26 questions was prepared for this study. This questionnaire was applied to 50 teachers in total. The datas obtained from this research were entered into SPSS, the Scientific Statistical Data Analysis program of Social Sciences also these datas were evaluated and the comments and analysis of the tables were made. As a result of the analysis, it has been deduced that “There is a positive relationship between psychological violence and personal performance in educational institutions.“
Keywords
business
Citation