HUKUK EĞİTİMİNE FEMİNİST BİR BAKIŞ VE YÖNTEM ARAYIŞLARI

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-06-09
Authors
SEVER, Çiğdem
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Hukuk Kuramı
Abstract
Hukuk eğitimindeki ana akım anlayış, nesnellik iddiasına karşın kendi ideolojisini taşımakta ve aktarmaktadır. Özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı olmayan, eleştirel düşünceyi teşvik etmeyen hukuk eğitimi, hukuk uygulamasında da etkisini göstermektedir. Feminizmin geliştirdiği eleştiri hem içerik, hem yöntem olarak alternatif bir eğitim ihtiyacını vurgular. Bu bağlamda, eleştirel pedagojinin çizdiği yoldan ilerleyen feminist pedagoji hukuk eğitiminde yeni bir yöntem arayışında yol göstericidir. Çalışmada Türkiye’de hukuk eğitiminde kadınların daha fazla temsil edilmesi gereği, norm odaklı yığmacı eğitim modeli yerine diyaloga dayalı ve alternatif modeller geliştirilmesi, müfredatların doğrudan veya örtük olarak cinsiyetçi ya da cinsiyete duyarsız yapısı, eğitim ve hukuk kültüründe dönüşüm olanakları ele alınmıştır.
Description
FEMINIST APPROACH TO LEGAL EDUCATION AND SEARCHING FOR NEW METHODS
Keywords
law
Citation
Collections