RUSYA FEDERASYONU’NUN SURİYE İÇ SAVAŞINDAKİ DIŞ POLİTİKASI:2011-2016

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-21
Authors
GÜNAY, Serdal
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Rusya Federasyonu’nu tarihsel süreç içerisinde siyasi, ekonomik ve askeri dalgalanmalar yaşadı.1721’de Çarlık Rusya’sı ile başlayan büyüme, 1917devrimi ile yerini Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) bıraktı. Sovyetler Birliği’nin 1991’de parçalanması sonucunda Rusya Federasyonu dünyadaki yerini aldı. Rusların küresel düzlemde yaşadığı gelişmelerle inişli çıkışlı süreçleri oldu. Ancak Ruslar her zaman ayağa kalkmayı başarmıştır. Rusya Federasyonu’nu bir yandan Çarlık İmparatorluğu üzerinden diğer yandan da Sovyetler Birliği gibi süper güç üzerinde ayağa kalkmaya başladı. Bugünkü Rusya Federasyonu’nun Suriye İç Savaşı’ndaki Dış Politikasını anlayabilmemiz için küresel iki gücün tarihsel arka planının iyi kavranması gereklidir. Rusya Federasyonu’nun Dış Politikasını, Suriye İç Savaşı’ndaki kodlarla anlayabiliriz. Bu kodların merkezi Rusya Federasyonu’nda, uzantısı Suriye Devleti’ndedir. Rusya’nın küresel ve bölgesel gelişmelerdeki etkisi Kafkasya, Asya ve Ortadoğu’da derinleşmeye başladı. Rusya, coğrafi yakınlığını, askeri gücü doğrultusunda bölgesel ve küresel şekilde kullanmaktadır. Rusya, askeri gücünün yanında diplomasi kabiliyetini de kullanarak ülkeler üzerinde siyasi nüfuz oluşturmuştur. Rusya, uluslararası siyasal sistemde ABD, Avrupa Birliği ve bölgesel güçlerle rekabet içerisindedir. Rusya Federasyonu, uluslararası alanda Rusların çıkarlarını korumak üzerine kurduğu dış politikasını Suriye’de hayata geçirdi. Rusya, Suriye İç Savaşı’nda Beşar Esad’ın yanında yer aldı. 2010 yılında Arap ülkelerinde ortaya çıkan “Arap Baharı”, Ortadoğu’da önemli siyasi sonuçlar ortaya çıkardı. “Arap Baharı”; kimine göre “halk ayaklanması”, kimine göre “devrim”, kimine göre “terör”dür. 18 Aralık 2010 yılında Tunus’ta Muhammed Buazizi’nin kendini yakmasıyla başlayan ve sırasıyla Lübnan, Mısır, Yemen, Bahreyn, Libya, Ürdün, Irak ve Suriye’ye yayılan halk ayaklanmaları aslında hem küresel hem bölgesel statükoya isyandır. ABD’nin başının çektiği Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan ile Rusya’nın öncülük yaptığı Çin, İran, Suriye ülkeleri arasındaki çıkar çatışması, Suriye İç Savaşı’nın uzamasına neden oldu. İç savaş, 6’ıncı yılını geride bıraksa da binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca insan göçe zorlandı. Buna rağmen Suriye İç Savaşı’nın kısa sürede çözülmesi zor gibi görünmektedir. Uluslararası güçler, Suriye İç Savaşını uzun süredir bölgesel örgütleri kullanarak yürütmektedir. Suriye’nin normalleşebilmesi için Rusya ve ABD’nin küresel, bölgesel ve yerel örgütlerle bir araya gelerek ortak çözüm oluşturması gereklidir. Bu iki ülke masada çözüm geliştiremezse doğası gereği ya bir yenilgi ya da bir galibiyet yaşayarak çözüm olacaktır.
Description
Foreign Policy of Russian Federation During Syrian Civil War: 2011-2016
ABSTRACT: During the historical process, Russia came face to face with some fluctuations in economics, politics and military. In 1721 The Russian expansion began with Tsardom which gave place to Soviet Union in 1917. After the collepse of the USSR in 1991, Russian Fedaration take its place in the history of the world. Russians had some bumpy relations with improvements which occured in global arena. But Russians always achieved to arise. First, they had arised with tsardom and than it kept going with the USSR. They are both super powers created by Russian. Unless understanding both of those powers, we can't understand the Syrian politics of Russian Federation. We can understand the Russian foreign policy with some codes which we gain from Syrian Civil War. The core of these codes is in Russian Federation and extension of them is in Syrian Arab Republic. Russian impact have being started to deepening in Caucasus, Asia and Middle East. Russia takes advantages for its geopolitical position by using military force as regional and global. Beside of this, Russia also use its diplomatic power to create political influance on countries. In international political system, Russia has competition with the USA, EU and other regional powers. Finally, Russian Federation put its foreign policy into effect to maintain its priorities in Syria. Russia stands by side of Bashar Al-Assad. In 2010, Arab Spring began in Arab countries. It found out some important political results in Middle East. The Arab Spring was a civil commotion in according to some experts. On the other and, some scholars called it as "revelation." And some others said "it is just terrorism." In 18 January 2010, the Arab Spring began with Muhammad Bouazizi's burnt by himself in Tunusia. It suddenly spread to Lebanon, Egypt, Yemen, Bahrein, Libya, Jordan, Iraq and Syria. In Syria, war have become deepened because of the conflict of interest between the blocks of the USA and its allies and the blocks of Russia-China and their allies. In sixth year of the war, millions of people lost their lifes and forced to migrated. International powers try to control the civil war by using regional and international relations. For the normalization in Syria, Russia and the Usa have to come togather and discuss a common solution.
Keywords
international relations
Citation