TURİZMDE YENİ YAKLAŞIMLAR: CITTASLOW ÖĞELERİNİN FİLMLERDE TEMATİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-01-27
Authors
ARISOY, Eda
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dünyada birbirine benzeme eğilimi gösteren yaşam biçimlerine bir alternatif oluşturması beklenen Cittaslow, yeni bir yaşamsal iyileştirme metodu olarak yön bulmaktadır. Filmlerin insanların bilinçaltını da etkileyebildiği göz önünde tutulduğunda, hızlı yaşama tepki olarak doğan bu akımın, daha çok insan tarafından bilinir hale gelerek, sürdürülebilir turizm ve yaşam adına olumlu etkileri olması kaçınılmazdır. Cittaslow, yeni bir yaklaşım olarak, turizmin olumsuz etkilerini azaltarak, daha yaşanılası bir ortam yaratmayı hedefler. Bu tez kapsamında turizmde yeni bir yaklaşım olan Cittaslow kavramı ele alınmış olup, Cittaslow’a ilişkin öğelerin filmlerde yer alış şekli analiz edilmiştir. Tanıtım filmlerinin insanlara ulaşmadaki hızı ön planda tutularak, tanıtım filmlerinin mevcut yapım şekli ve olması gereken durumlar nedenleriyle birlikte incelenerek ortaya konmuştur. Araştırma, ulusal beş, uluslararası üç film üzerinden yürütülmüştür. Filmlerin incelenmesinde sürdürülebilirlik ve sakin şehir olma kriterlerinin birleştiği noktalar baz alınmıştır. Temelde araştırmanın amacı, bu filmlerin hangi içerikler baz alınarak hazırlandığı, hazırlanan filmlerin yeterli olup olmadığı, tam olarak hangi amaca hitap ettiklerinin ortaya konmasıdır.
Description
New Approaches In Tourism: Thematic Evaluation Of Cittaslow Elements in Movies
ABSTRACT: Cittaslow movement was born as a reaction to the speed of life and is expected to show a direction to a new way of healing in today’s world of similar lifestyles and be an alternative to them. As a model, in addition to the previous slowing down principles, Cittaslow embraces the technological improvements and the new life quality criteria. Keeping in mind that the subconscious of human could be influenced by films, it is inevitable them to effect people positively for tourism and lifestyle point of view, by getting known to more people. Cittaslow is a new approach to minimize negative impacts of tourism and create more livable environments. In this thesis, a new approach Cittaslow is analyzed. By taking into consideration of the speed of films to reach people, the actual and the expected cases were investigated and presented including their reasons. Research was carried out on five national and three international films. Thestudy was based on the points that merge on being a sustainable and quiet citycriterion. The purpose of the study was to manifest on which contents they were based on, if the films were adequate and to which purpose they serve.
Keywords
tourism and hotel management
Citation