ZİYA GÖKALP VE YUSUF AKÇURA EKSENİNDE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ÖĞRETİSİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2020-11-07
Authors
TOPER, Kaan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Türk milliyetçiliği akımının öncülerinden olan Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın milliyetçilik anlayışlarının incelendiği bu çalışmada, her iki düşünürün kronolojik bir şekilde siyasal ve sosyal hayatlarına yer verilerek bu doğrultuda fikir dünyalarının oluşum aşamalarına, katıldıkları örgütlenmelere ve ülküleri uğruna verdikleri mücadelelerden bahsedilmiştir. Türk milliyetçiliği akımına fikirleri ve eserleri ile katkılarda bulunmuş olan bu iki düşünürün farklı kavramlar üzerinden milliyetçilik anlayışlarından bahsedilmiş ve bu yöndeki faaliyetleri ile öngörülerine değinilmiştir. Çalışmanın odağında ki bu iki düşünürün detayları ve çeşitleri bulunan milliyetçilik öğretisi hususunda, fikirsel ayrılığa düştüğü konulara da değinilerek kısmi bir karşılaştırılma yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı 20. yüzyılın başlarında ki siyasal ortamın getirileriyle harmanlanan bu iki düşünürün, Türk milliyetçiliği öğretisine ve dönemin siyasal hayatına etkilerini sistematik bir bakış açısı ile alarak, vermiş oldukları mücadelenin içeriğini ve şeklini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışma ile beraber özne konumunda bulunan bu iki Türk münevverinin ekseninde hem Türk milliyetçiliğinin ana hatları sistemli bir şekilde ortaya çıkarılmış hem de milli devlete giden yolda ve milli devlet kurulduktan sonra Türk milliyetçiliğinin siyasal ve toplumsal etkileri ortaya çıkarılarak, elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma sonuca bağlanmıştır.
Description
Turkish Nationalism Doctrine in terms of Ziya Gökalp and Yusuf Akçura
ABSTRACT: In this thesis, the two leading and prominent figures of Turkish nationalist movement, Ziya Gökalp (1876-1924) and Yusuf Akçura (1876-1935), are studied with a view to understand how their respective conceptions of nationalism were developed within the socio-political context of the late 19th and the early 20th Century Ottoman Empire. To bring forth the nuances, similarities and differences of their conceptions of nationalism and their complex relation with the political atmosphere around them, the thesis relies on a comparative analysis with a view to better understand Turkish nationalism in its nascent state. The thesis, in this regard, attempts to contribute to the literature on the history of Turkish nationalism by the in-depth analysis of these nationalist thinkers's political works.
Keywords
public administration and political science
Citation