A LITERATURE SURVEY ABOUT VERTICAL AND HORIZONTAL SCALABILITY IN CLOUD COMPUTING

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-14
Authors
TAYEB, Abdulsalam Salim Tayeb
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Cloud computing has gained popularity in the industry due to the expansion of data generation from various domains such as physics, sciences, business and so on. Scalability can play an essential role in clouds and can improve their performance. The importance of scalability lies in its ability to cope with the increasing workloads by adding additional resources when demand increases. Typically, there are two types of scalability, namely horizontal scalability and vertical scalability. Hence, there are different classifications of scalability in the literature. This thesis is intended to be a comprehensive survey covering all available scalability techniques in cloud including different classifications based on different criteria. This study basically investigated vertical and horizontal scalability methods. In addition, it explores the used technologies for both of them. Moreover, it determines the amount of research publications related to scalability from different perspectives. To reach the specified goal, a systematic mapping study has been done about scalability.
Description
BULUT BİLİŞİMDE DİKEY VE YATAY ÖLÇEKLENEBİLİRLİK KONUSUNDA BİR LİTERATÜR TARAMASI
ÖZ: Bulut bilişim, fizik, bilim, işletme ve benzeri çeşitli alanlarda veri üretiminin genişlemesi nedeniyle sektörde popülerlik kazanmıştır. Ölçeklenebilirlik bulutlarda önemli bir rol oynayabilir ve performanslarını artırabilir. Ölçeklenebilirliğin önemi, talep arttığında ek kaynaklar ekleyerek artan iş yükleriyle başa çıkma kabiliyetinde yatmaktadır. Genellikle, iki tür ölçeklenebilirlik vardır: yatay ölçeklenebilirlik ve dikey ölçeklenebilirlik. Dolayısıyla literatürde farklı ölçeklenebilirlik sınıflamaları vardır. Bu tez, farklı ölçütlere dayanan farklı sınıflandırmalar dahil olmak üzere buluttaki mevcut tüm ölçeklenebilirlik tekniklerini inceleyen kapsamlı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmada temel olarak dikey ve yatay ölçeklenebilirlik yöntemleri incelenmiştir. Ek olarak, her ikisi için de kullanılan teknolojiler araştırılmıştır. Ayrıca, ölçeklenebilirlik ile ilgili araştırma yayınları farklı açılardan değerlendirilmiştir. Belirlenen hedefe ulaşmak için ölçeklenebilirlik konusunda sistematik bir haritalama çalışması yapılmıştır.
Keywords
information systems
Citation