DESIGN OF VARIOUS MULTIBAND SLOT ANTENNAS

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-28
Authors
MAHMOUD, WAFA MUSTAFA LAMIN
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In these days, microstrip antennas cover a wide range of application in various areas, such as internet services, mobile communication, and satellite navigation. Microstrip antenna consists of two metal layers and a substrate. In the two metal layers, the top layer is called the patch and the bottom layer is called the ground. Between the patch and the ground there is the substrate layer which has a certain dielectric constant and thickness. The goal of this work is presenting a way of getting multi-band antennas for Wi-Fi devices and Wireless Communication System. These bands of frequency cover the standard IEEE 802.11b/g (2.4-2.485GHz) and IEEE 802.11a (5.15- 5.35GHz) for WLAN applications and 2.5 GHz (2.5-2.69GHZ), 3.5 GHz (3.3- 3.8GHz) and 5 GHz (5.25-5.85GHz) for Wi-MAX applications. We have used two different designs using program of software HFSS that has been used for simulation process. The multiband slot antennas have been simulated and manufactured by using two types of feeds. Firstly, the design of the antenna used the microstrip feed line and then we used the coplanar (CPW-Fed). Multi-band microstrip antennas were designed and simulated in terms of the return loss (S11) and the gain. These designs were fabricated and their return loss were measured and compared with the simulation results.
Description
Çokbantlı Çeşitli Yarık Anten Tasarımı
ÖZ: Bu günlerde, mikro şerit antenler internet hizmetleri, mobil iletişim ve uydu navigasyonu gibi çeşitli alanlarda geniş bir uygulama yelpazesi bulunmaktadır. Mikroşerit anten iki metal tabakadan ve bir alt tabakadan oluşur. İki metal tabakadan üst katman yama, alt katman isetopraktır. Yama ile toprak arasında belli bir dielektrik sabitine ve kalınlığa sahip alt katman tabakası bulunur. Bu çalışmanın amacı, Wi-Fi cihazları ve Kablosuz İletişim Sistemi için çok bantlı antenler tasarlamanın yolunu sunmaktır. Bu frekans bantları, WLAN uygulamaları için standart IEEE 802.11b / g (2.4-2.485GHz) ve IEEE 802.11a (5.15- 5.35GHz) ile 2.5 GHz (2.5-2.69GHz) ve 3.5 GHz (3.3-3.8GHz) ve Wi-MAX uygulamaları için 5 GHz (5.25-5.85GHz)bantlarını kapsamaktadır. Benzetim için HFSS yazılımını kullanarak iki farklı tasarım yaptık. Çok bantlı yuvalı antenler, iki tür besleme kullanılarak benzetimi yapılmış ve üretilmiştir. Öncelikle, anten tasarımında mikro şerit besleme hattını ve ardından eş düzlemli (CPW-Besleme) kullandık. Çok bantlı mikro şerit antenler, geri dönüş kaybı (S11) ve kazanç açısından tasarlandı ve benzetimi yapıldı.Bu tasarımlar imal edildi ve dönüş kayıpları ölçüldü ve benzetim sonuçları ile karşılaştırıldı.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation