INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF MOOD STATES ON USERS’ THERMAL COMFORT

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-06-14
Authors
ÇETER, Aydın Ege
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Providing indoor thermal comfort to the users has a great importance since most of the people spend 90% of their time in interior zones. On the other hand, accurate calculation of the thermal comfort has been a problematic issue and is the first priority in providing thermal comfort. Recent studies in this field have shown that there is a vital difference between the calculated thermal comfort and thermal sensation. Additionally, researchers have investigated the effects of human psychology, which is thought to be one of the important reasons for this difference. However, ongoing studies have only addressed the physical responses of the human body under psychological disturbance. Moreover, the mood state of the people is an important parameter of the human psychology. Therefore, this thesis investigates the effect of mood states on users’ thermal sensation and offers a novel “Mood State Correction Factor (MSCF)” on the existing thermal comfort model. For this reason, a series of experiments were conducted in a study hall of Atılım University between 16th of August, 2021 and 15th of April, 2022. Predicted Mean Vote (PMV), Actual Mean Vote (AMV) and Profile of Mood States (POMS) were used to investigate the effect of mood state on the thermal sensation. The results of the study indicated that the most effective mood state classes on thermal sensation of the users are very pessimistic, very optimistic and pessimistic, moreover, the users feel significantly warmer than the measurement results. Additionally, the MSCFs are calculated as -0.125, -0.114 and -0.075 for very pessimistic, very optimistic and pessimistic mood state classes, respectively.
Description
KULLANICILARIN ISIL KONFORU İLE DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ VE DENEYSEL VERİ ODAKLI MODELLENMESİ
ÖZ: Kişiler yaşamları boyunca zamanlarının %90’ını iç mekanlarda geçirmektedir. Bu sebeple iç ortamlarda kişilerin termal konforunun sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber termal konforun sağlanabilmesi termal konforun doğru ölçülmesi ile mümkündür. Ancak termal konfor ölçümünün doğruluğu büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar ölçülen termal konfor değerleri ile kişilerin termal duyumu arasında önemli farkların bulunduğunu ortaya koymuştur. Buna ek olarak araştırmacılar çalışmalarında, bu farkın önemli nedenleri arasında olduğu düşünülen, kişilerin psikolojisinin termal duyum üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmalar bu alanda önemli mesafeler kat etmiş olsa da yalnızca insan bedeninin psikolojik etkenler altındaki fiziksel tepkilerini incelemekten ve aradaki bağlantının varlığını kanıtlamaktan öteye gidememişlerdir. Öte yandan kişinin duygu durumunun insan psikolojisinin önemli göstergeleri arasında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bu tez, kişilerin duygu durumları ile termal duyumu arasındaki ilişkiyi araştırma ve Duygu-durum Düzeltme Faktörü (DDF) adı verilen yeni bir metot sunmayı amaçlamaktadır. Bu ilişkinin açığa çıkarılması için Atılım Üniversitesi’nde bulunan bir çalışma salonunda 16 Ağustos 2021 ve 15 Nisan 2022 tarihleri arasında bir dizi deney gerçekleştirilmiştir. Duygu durum ve termal duyum arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi için deneyler süresince Tahmini Ortalama Oy (PMV) ölçümleri ile birlikte Gerçek Ortalama Oy (AMV) ve Duygu Durum Profili (POMS) anketi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar kişilerin termal duyumlarını en fazla etkileyen duygu durum sınıflarının çok karamsar, çok iyimser ve karamsar duygu durum sınıfları olduğunu ortaya çıkartmış ve ölçüm sonuçlarından daha sıcak hissettikleri ortaya koymuştur. Ayrıca DDF değerleri çok karamsar, çok iyimser ve karamsar duygu durum sınıfları için sırasıyla -0.125, -0.114 ve -0.075 olarak hesaplanmıştır.
Keywords
mechanical engineering
Citation