AVRUPA GÜVENLİK ANLAŞMALARI ÇERÇEVESİNDE GÜNEY KAFKASYA BÖLGESİ İÇİN BİR ÇÖZÜM MODELİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-09-07
Authors
OTABATMAZ, Tolga
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Güney Kafkasya bölgesinde çıkan çatışmaların asıl sebebi tarihi anlaşmazlıklar, bölgenin jeostratejik ve ekonomik önemidir. Kafkasya’da silahlı çatışmalar şu anda sona ermiş olmakla beraber bölgede güvenlik meselesi halen büyük bir problemdir. Avrupa’da güvenliği sağlamak maksadıyla anlaşmalar-Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Anlaşması (AKKA), Viyana Belgesi-2011 (VB-11), Açık Semalar Anlaşması (ASA)-imzalanmış ve bu anlaşmalar NATO ile eski Varşova Paktına üye ülkeler arasında güvenliği ve güç dengesini sağlamışlardır. Fakat söz konusu anlaşmalar Güney Kafkasya bölgesinde güvenliği sağlayamamışlardır. Güney Kafkasya’da güvenliği sağlamak için yapılabileceklerden birisi de anlaşmaları zaman içinde ortaya çıkmış olan güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gözden geçirerek düzenlemektir. Anlaşmaların ne şekilde gözden geçirilerek düzenleneceği ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak hale getirileceği konusu önemini korumaktadır. Bu çalışmada Avrupa’da askeri anlamda güvenliği sağlamak maksadıyla imzalanmış olan anlaşmaların Güney Kafkasya bölgesinde güvenliğinin sağlanmasında neden başarısız olduklarının sebepleri ve çözüm yolları ortaya konulmuştur.
Description
A Solution Model For South Caucasus Within The Frame Of Security Treaties In Europe
ABSTRACT: The real causes of conflicts in the South Caucasus are historical disagreements, geostrategic and economic importance of the region. Although the armed conflicts have been ceased in the South Caucasus, the security issue in this region is still a big problem. In order to ensure the security in Europe the treaties-Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (CFE), Vienna Document-2011 (VD-11), Open Skies Treaty (OS)-were enacted and these treaties provided security and balance of power among the participant states of NATO and the former Warsaw Pact. But aferomentioned treaties could not provide security in the South Caucasus. One of the things that can be done to provide security in the South Caucasus is to revise the treaties in order to meet the security demands emerged in time. The subject, related to the treaties on how to revise and meet security demands is keeping its importance. In this study it was laid why the enacted treaties to ensure the security in military sphere in Europe failed to provide the security in the South Caucasus region and the solutions were set forth.
Keywords
international relations
Citation