YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU’NDA AİLE İKAMET İZNİ: AİLE HAYATI HAKKI MI? AİLE BİRLEŞİMİ HAKKI MI?

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-06-08
Authors
ELÇİN, Doğa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
Abstract
Aile birleşimi, aile üyelerinin, başka bir ülkede hukuka uygun şekilde diğer bir deyişle düzenli bir şekilde yaşayan ya da çalışmakta olan diğer aile üyelerine katılmasıdır. Aile ikamet izni, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinden biri olan aile hayatı hakkı ile ilgilidir. Aile hayatı hakkı pek çok uluslararası sözleşmede düzenlenmiştir. Aile birleşmi hakkı ise görece daha az sözleşmede açıkça yer almaktadır. Aile ikamet izni Türk yabancılar hukukunda ilk kez Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu makalede, Anayasal ilkeler, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatı ışığında Türk hukukunda aile ikamet iznine ilişkin hükümler değerlendirilmiştir.
Description
Family Residence Permit In Law On Foreigners And International Protection Right To Family Life Or Right To Family Reunification?
ABSTRACT: Family reunification refers to the situation where family members join another member of the family who is already living and working in another country in a regular situation. Family residense permit is related to right to family life that is one of the fundamental rights and freedoms of foreigners. Right to family life takes part in lots of international conventions. Right to family reunification is recognised in relatively fewer international conventions. In Turkish foreigners law, family residence permit is regulated in Law on Foreigners and Internation Protection for the first time. In this article, Turkish regulations on family residence permit is reviewed in the light of Constitutional principles, international conventions which Turkey is party to and case law of the European Court of Human Rights.
Keywords
law
Citation
Collections