UNIVERSITY STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS CAPTCHA USE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-15
Authors
ELATRESH, Khalid
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA) is a type of techniques that is utilized in order to be able to distinguish the actual human users from bots or for determining the users that are authorized to access a website or a file on the Internet. This thesis aims at determining attitudes of Libyan students towards different types of CAPTCHA in WWW environment. It also analyzes user attitudes according to demographic and Internet usage information including gender, age, education level, for how many years they have been using the Internet, and how often they use the Internet. To fulfill the purpose of the study, a questionnaire was prepared and Libyan students studying in different levels and departments answered to the questionnaire that is published through the Internet. The data obtained is processed using SPSS 18.0 software package. The obtained results reflect that the participants are familiar with all of types of CAPTCHA since they use them every day through navigating in the Web for books or scientific articles. However, user familiarity for text-based CAPTCHA is higher than the others. The No CAPTCHA reCAPTCHA type is the most favored one from different perspectives including error freeness, easiness, and security. Therefore, we conclude that the No CAPTCHA reCAPTCHA type is the most preferred type by users.
Description
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CAPTCHA'YA YÖNELİK TUTUMLARI
ÖZ: Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA) gerçek insan kullanıcıları botlardan ayırt etmek veya bir web sitesine veya dosyaya erişim yetkisi olan kullanıcıları belirlemek için internette kullanılan bir tür tekniktir.Bu tez çalışması, Libyalı öğrencilerin WWW ortamında farklı CAPTCHA tiplerine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, kaç yıldır İnternet'i kullandıkları ve ne sıklıkla İnternet kullandıklarını da içeren demografik ve İnternet kullanım bilgilerine göre kullanıcı tutumlarını analiz eder. Araştırmanın amacına ulaşmak için bir anket hazırlanmış ve farklı düzeylerde ve bölümlerde okuyan Libyalı öğrenciler internetten yayınlanan ankete cevap vermiştir. Elde edilen veriler SPSS 18.0 yazılım paketi kullanılarak işlenmiştir. Sonuçlar, katılımcıların sürekli Web'de kitap ya da bilimsel makaleler bulmak için gezindikleri için CAPTCHA türlerine aşina olduklarını göstermektedir. Ancak, metin tabanlı CAPTCHA için kullanıcı aşinalığı diğerlerinden daha yüksektir. CAPTCHA reCAPTCHA tipi, hatalara karşı duyarlılık, kolaylık ve güvenlik dahil olmak üzere farklı bakış açılarından en çok öne çıkan olmuştur. Bu nedenle, CAPTCHA reCAPTCHA tipinin kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen tip olduğu sonucuna varılmıştır.
Keywords
information systems
Citation