THE IRONY OF IDEALISM IN SHAKESPEARE’S PROBLEM COMEDIES

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-03-25
Authors
GÜVEN, Samet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The purpose of this thesis is to analyze some ideal concepts such as love, justice, war, law and honesty by taking the term “irony” into consideration in Shakespeare’s Troilus and Cressida, All’s Well That Ends Well and Measure for Measure. Based upon these analyses, it has been asserted that Shakespeare criticized the values that his society has ironically through these plays. Based upon the views of critics, some information about “problem plays” has been given in the introduction part. In Troilus and Cressida, it has been explained how the themes of war and love are juxtaposed. All’s Well That Ends Well is the second play of the thesis and it has been asserted that themes of love and honesty have been reflected ironically. The last play to be dealt with is Measure for Measure. In this play, it has been emphasized that there may occur disorders in the society if the laws are not applied properly. As a consequence, Shakespeare’s manipulations of the related values and his way of employing “idealism” ironically in the plays lies in the basis of this study.
Description
ÖZ: Bu tezin amacı, Shakespeare’ın Troilus and Cressida, All’s Well That Ends Well and Measure for Measure oyunlarındaki aşk, adalet, savaş, hukuk ve dürüstlük gibi kavramların çarpıtılmasının, ince alay unsuru göz önünde bulundurularak incelenmesidir. Bu incelemelerden yola çıkarak, tezin konusu olan oyunlar vasıtasıyla Shakespeare’ın yaşadığı toplumun değerlerini ince alay vasıtasıyla eleştirdiği öne sürülmüştür. Eleştirmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak, çalışmanın giriş bölümünde “problem oyunlar” hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci oyun olan Troilus and Cressida’da savaş ve aşk konusunun çarptırılarak farklı bir şekilde yansıtıldığı açıklanmıştır. All’s Well That Ends Well, bu çalışmada ele alınan ikinci oyundur ve bu oyunda aşk ve dürüstlük kavramlarının ironik bir şekilde nasıl yansıtıldığı konusunda fikirler öne sürülmüştür. Tezde ele alınan son oyun ise Measure for Measure’dır.Bu oyunda ise hukuk ve adalet kavramlarının uygun bir şekilde uygulanmadığında toplumda çıkabilecek huzursuzluklar üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, çalışmanın temelinde Shakespeare’ın sözü edilen kavramları, oyunlarına konu olarak nasıl aldığı ve idealizm kavramının yazarın ilgili eserlerinde ince alay unsuru göz önünde bulundurularak ne şekilde işlendiği yatmaktadır.
Keywords
english language and literature
Citation