RADICALIZATION AND EXTREMISM IN AFGHANISTAN

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-18
Authors
AHMADI, Sayed Amrullah
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
This research aims to analyses radicalism and extremism in the context of politics on Afghanistan’s interior and foreign policy. It will briefly identify the extremism groups and conservative mindset in Afghanistan’s history especially since the Afghan civil war (1990s). So, this research mostly concentrates on religious extremism which has a huge role in shaping of the social, political and economic in Afghanistan since long time. Afghanistan has been affected in terms of social, culture, economy and politics from radicalism and extremism concept. On the other hand, Afghan politicians have ignored the influence of religion extremism in domestic and foreign affairs. Therefore, the objective of this research is mainly based on explaining the role and functions of the religious actors and extremist’s groups such as Taliban and Alqaeda in Afghanistan’s policy and international relations and also research briefly analyses the relationship between Afghanistan and Pakistan.
Description
Afganistan'da aşırıcılık ve radikalizm
ÖZ: Bu araştırma radikalizmi ve aşırıcılığı Afganistan'ın iç ve dış politikası üzerine siyaset bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma Özellikle Afganistan iç savaşından (1990) beri Afganistan tarihinde aşırılık yanlısı grupları ve muhafazakar zihniyeti üzerinde durulacaktır. Dolayısıyla, bu araştırma çoğunlukla Afganistan'da uzun zamandan beri sosyal, politik ve ekonomik alanlarin şekillenmesinde büyük rol oynayan dini aşırılık üzerine yoğunlaşmaktadır. Afganistan, sosyal, kültür, ekonomi ve politika açısından radikalizm ve aşırıcılık kavramlarından etkilenmiştir. Öte yandan, Afgan politikacılar dinin aşırılıkçılığının iç ve dış ilişkilerdeki etkisini görmezden gelmişlerdir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı esas olarak Afganistan'ın politikasında ve uluslararası ilişkilerde Taliban ve Alqaeda gibi dini aktörlerin ve aşırılık yanlısı grupların rol ve işlevlerini açıklamaya dayanmaktadır.,Ayrıca bu çalışma Afganıstan ve Pakıstan arasındaki ilişkiyi de kısaca analiz ediyor.
Keywords
international relations
Citation