TÜRKİYE’DEN MEDİKAL TURİZM KAPSAMINDA HİZMET ALAN HASTALARIN MEMNUNİYETLERİNİN BELİRLENMESİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-10-06
Authors
TAŞ, Demet
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sağlık turizmi ve medikal turizm son on yıldır özellikle tüm dünyada gelişme göstermiş ve ülkeler için alternatif bir turizm olarak gelir kaynağı haline dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler ve sağlık turizmine olan talep artışı rekabeti artırmakla kalmayıp, hem hizmet veren kuruluşlar da hem de gelen hastaların seçiciliklerini artırmıştır. Kuruluşlar, yabancı hastaları cezp edebilmek için farklı arayış içine girmişler ve öncelik olarak hastaların (müşterilerin) istek, beklenti, memnuniyet ve şikâyetlerini dikkate almaya başlamışlardır. Bu çalışmada, medikal turizm için Türkiye’ye gelen yabancı hastaların memnuniyet değerlendirmesi yapılmıştır. Hastanelerin sağlık turizmine ne kadar hazır olduğunun belirlenmesi, ihtiyaçlarının saptanması ve alternatif çözüm önerilerinin sunulması amaçlanarak, medikal turizmde ilk 3’te yer alan Ankara ilinde, kamu hastanelerine başvurup yatarak tedavi gören yabancı hastalara anket uygulanmıştır. Dünya’da medikal turizmde Hindistan düşük fiyatlarıyla pazarda ilk sırada yer almıştır. Hindistan’ı takip eden diğer destinasyon ülkeler; Tayland, Malezya, Singapur ve ABD’dir. Türkiye bu sıralamanın içinde yer almak için her geçen gün gelişim göstermekte ve her geçen yıl hasta sayısını artırmaktadır. 2011 yılında bu sayı 156.176 iken, 2012 yılında ise 261.999’a yükselmiştir. En çok başvuran hastalar; Almanya, Libya ve Rusya’dan gelmişlerdir. Türkiye’ye medikal turizmde tercih eden yabancı hastaların yaşı, cinsiyeti, medeni durumu, eğitimi, hastane giderlerini karşılama durumu, mesleği, uyruğu, ilk başvuru durumu ve tanıtımlar memnuniyet düzeylerini etkilediği anlaşılmıştır.
Description
Determination of Satisfaction Level The Patients Who Get Service Within Scope of Medical Tourism in Turkey: Ankara Province Example
ABSTRACT: Health tourism and medical tourism make progress specially last ten years all over the world and has become source of income as an alternative tourism for the countries. The emerging developments and increase in demand to health tourism not only increase competition but also increase both serving institutions and patients selectivity. Organizations embark on a guest to attract foreign patients and began to consider primarily patients’ (client) wishes, expectations, satisfaction, and complaints. In this study, satisfaction ratings were evaluated of the patients who came to the Turkey for medical tourism. The survey was conducted to patients who admitted public hospitals and got inpatient treatment in Ankara city where is ranked among top three on medical tourism , is intended for determination of hospitals how prepared they are for health tourism, determination of requirement and proposing the solutions. Indıa has taken first place with low prices in the medical tourism market. Other destination countries following India are Thailand, Malaysia, Singapore and the USA. Turkey make progress each passing day and increase the number of patients every year to take part in this ranking. While number of patients are 156,176 in 2011 this number increased to 262,999 in 2012. Most of the patients admitted from Germany, Libya and Russia. It was found that the patients’ (who prefer the Turkey at medical tourism) age, sex, marital status, education, hospital expenses coverage status, professsion, nationality, initial state and advertising have an effect on their level of satisfaction.
Keywords
business
Citation