TOWARDS REAL TIME IMPLEMENTATION OF SPECIFIC EMITTER IDENTIFICATION ON PULSE WAVEFORMS: OPTIMIZATIONS ON A LOW COST COMMERCIAL PLATFORM

thumbnail.default.placeholder
Date
2012-10-29
Authors
ERDEM, Cihangir
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Specific Emitter Identification (SEI) methods are used in intercept systems for differentiating of same type of emitters in the environment. Most of the SEI implementations are designed for post processing (off line) by operators. This thesis presents results of study towards the real time (on line) implementation of a SEI method on signals after the IF stage, i.e. video signals (envelope) after the detector section. Initially, only the envelopes of the pulses are considered in SEI processing. Pulse width, rise time, fall time, rise slope angle, fall slope angle and pulse point are main parameters used in SEI algorithm developed. On the other hand, one of the main problems in operational environments is multipath distortion on received pulses. Moreover, creating and running of a library is another important issue. This thesis presents various approaches in both processing of multipath distorted pulses and wavelet based library creation methods on real-time SEI implementation for an intercept receiver.
Description
DARBE DALGA FORMLARI ÜZERİNDE ÖZGÜN YAYICI KİMLİKLENDİRİLMESİNİN GERÇEK ZAMANLI UYGULANMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: DÜŞÜK MALİYETLİ TİCARİ PLATFORM ÜZERİNDE OPTİMİZASYONLAR
ÖZ: Spesifik Yayıcı Kimliklendirme yöntemleri ortamda bulunan aynı tip yayıcıların ayırt edilebilmesi maksadıyla temas alıcılarını kullanılırlar. Çoğu SEI yöntemi operatörler tarafından ileri aşama analizlerinde kullanmak üzere tasarlanır. Bu çalışmada, IF katında detektör sonrası video sinyallerini (zarf) kullanarak SEI'nin gerçek zamanlı çalışmasına yönelik sonuçlar sunulmaktadır. SEI sürecinde başlangıç olarak, darbelerin zarfları dikkate alınmaktadır. Darbe süresi, yükselme zamanı, düşme zamanı, yükselme açısı eğimi, düşme açısı eğimi ve darbe noktası geliştirilen SEI algoritmasında kullanılan temel parametrelerdir. Diğer taraftan, operasyonel şartlarda en önemli problemlerden birisi darbelerdeki bozulmalardır. Ayrıca kütüphanenin oluşturulması bir diğer önemli konudur. Bu çalışma, bir temas alıcısı için, hem bozulmaya uğramış darbelerin işlenmesine hemde dalgacık tabanlı kütüphane oluşturmaya yönelik farklı yöntemler sunmaktadır.
Keywords
electrical & electronics engineering
Citation