DOMESTICATION AND FOREIGNIZATION AS MACRO STRATEGIES IN ADVERTISING TRANSLATION

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-18
Authors
ALTAIE, Ghaith
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Today, the growth of international trading enhanced the need for advertisements and translated advertisements in precise. The translated advertisement should satisfy the producer’s globalization tendency and typical local customer’s cultures. Advertisements translation faces many difficulties relating to cultural variations. This thesis is an attempt to understand these difficulties, offering Venuti’s theory of the domestication and foreignization as macro strategies and by applying the culture specific items micro strategies of Aixela’s method as a solution for these problems. In this study, a number of 10 selection of translated advertisements from English to the Turkish language been inspected and the cases where the translators used Aixela’s micro strategies were analyzed. The study revealed that in the selected translated advertisements, translators used a mix of the domestication and foreignization strategies; translators generally used foreignization as a macro strategy with the rate of 85% of the observed cases, while translators used domestication with the rate of (15%) of the observed cases.
Description
Reklam Çevirilerinde Makro Strateji Olarak Yerelleştirme ve Yabancılaştırma
ÖZ: Günümüzde, uluslararası ticaret potansiyelinin güncel büyüme oranı, ürün reklamlarına, özellikle de bu reklamların çevirilerine duyulan ihtiyacı arttırdı. Çevirilen reklam üreticinin küreselleşme eğilimini ve sıradan bir tüketicinin kültürünü karşılamalıdır. Fakat reklam çevirileri kültürel değişkenler sebebiyle pek çok zorlukla karşılaşmaktadır. Bu tez, bu zorlukları anlamak amacıyla Venuti’nin yerelleştirme ve yabancılaştırma teorisini reklam çevirilerine bir makro strateji, Aixela’nın mikro stratejilerini ise bu reklamlarda kullanılan çeşitli kültürlere özel terimlere uygulayarak bir çözüm olarak kullanmayı amaçlar. Bu çalışmada 10 adet İngilizce’den Türkçe’ye çevirilmiş reklam incelenmiş, incelerken çevirmenlerin Aixela’nın mikro stratejilerini bu çevirilerde nasıl kullandıkları da gözlemlenmiştir. Bu çalışma, çevirmenlerin genel olarak bir yerelleştirme ve yabancılaştırma stratejisi kullandığını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada çevirmenlerin, incelenen örneklerin %85’inde yabancılaştırmayı, %15’inde ise yerelleştirmeyi bir makro strateji olarak kullandığı ortaya koyulmuştur.
Keywords
translation and interpretation
Citation