İLAMLI İCRADA TAŞINMAZIN TAHLİYESİ VE TESLİMİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-16
Authors
Esen, Oğuzhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
İlâmlı icrada taşınmazın tahliyesi ve teslimi, İcra ve İflas Kanunu’nda 26 ile 29. maddeler arasında düzenlenen bir hukuki kurumdur. Bu takip yolu ile alacaklı, mahkemeden almış olduğu, taşınmazın tahliyesi hakkında lehine bir hüküm içeren ilamı icra dairesine vererek takip talebinde bulunur. İcra dairesi takip talebini aldıktan sonra, ilamda adı geçen taşınmazın tahliyesini ve teslimini emreden bir icra emri düzenleyip bunu taşınmazı elinde tutan borçluya gönderir. Gönderilen icra emrinde borçlunun söz konusu taşınmazı yedi gün içinde tahliye ve teslim etmesi istenir. Borçlu kendisine verilen bu emri tutar ve taşınmazı yedi gün içerisinde tahliye ve teslim ederse ilamlı icra takibi son bulur. Borçlu yedi gün içerisinde taşınmazı tahliye ve teslim etmezse icra memuru tarafından taşınmazdan zorla çıkarılır. Yapılan bu çalışmada amaç, ilamlı icrada taşınmazın tahliyesi ve teslimi kurumunu tüm yönleriyle inceleyerek bu hukuki kurumun açıklanmasına ışık tutmak, aynı zamanda uygulamada ortaya çıkan ve hem alacaklı hem de borçlunun veya üçüncü kişilerin mağduriyetlerine yol açan bazı durumların üzerinde durularak, bu gibi durumların önüne geçilmesi için zorunlu hangi kanuni düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirlemektir.
Description
Enforcement Order Served With a Writ for the Immovable Asset
ABSTRACT: Vacate and return of the immovable asset is a judicial process in accordance with the Enforcement and Bankruptcy Law, covering, the articles no 26 to 29. The Court’s judgement rendered in favour of the Claimant which orders to vacate and return process of the immovable asset, should be delivered to the enforcement office by the Claimant for requesting a follow-up to satisfy his claim. Following the receipt of the execution request of the Claimant, the enforcement office by referring to the writ, sends an enforcement order regarding vacating and returning of the immovable asset The debtor should comply with the said enforcement order within seven days of the receipt of notice to evacuate and return of the asset If and when the debtor fulfils the order by vacating and returning the immovable asset, the enforcement action will be waived. If and when the parties fail to vacate or return the immovable asset, then the bailiff will evacuate it by force. The objective of this study is to provide an insight to explain the judicial process of the enforcement order served with a writ for an immovable asset, and is to observe every aspect of it in order to highlight some shortcomings for the claimant, debtor and/or the third party which make them suffer when practicing the law, and to identify the necessary new legal legislations to be introduced to avoid such unpleasant conditions.
Keywords
private law
Citation