THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL JUSTICE AND WORK MOTIVATION: A PRIVATE SCHOOL SAMPLE

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-02-22
Authors
Mammadova, Nazrin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Motivatıon can be seen as the main theme that ensures succes for any kind of organiation. It is essential for the performance of employees. That is the reason why motivation has been one of the widely discussed topics among researchers. Like motivation organizational justice perceptions of employees are also important factor in the organizational context. It can be said that organizational j ustice perceptions of employees shape their behaviours in the workplace. The aim of the current research is to investigate the relationship between these two variables. This is a quantative method study conducted among 200 employees workıng at one of the educational organizations in Ankara. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used in data analyzing process. The findings of the curret study revealed that there ıs a positive relationship between organizational justice perceptions of employees and their motivation levels.
Description
ÖZ: Motivasyon her türlü örgüt için başarıyı garantileyen en önemli faktörlerden biridir.Çalışanların performansı acısından moivasyon çok önemlidir.Bu nedenlearaştırmacılar arasında sıkca araştırılan konular sırasında yer almaktadır. Motivasyonla beraber çalışanların örgütsel adalet algıları da önem taşımaktadır.Çalışanların örgütsel adalet algılarının, işyerindeki davranışlarını şekillendirdiği söylenebilir. Mevcut araştırmanın amacı, bu iki değişken arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Bu, Ankara'daki eğitim kurumlarından birinde çalışan 200 çalışan arasında yapılan nicel yöntem çalışmasıdır.Veri analiz sürecinde Sosyal Bilimler için İstatistiksel Paket programı (SPSS) kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, çalışanların örgütsel adalet algıları ile motivasyon seviyeleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur.
Keywords
business
Citation