TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİLERE UYGULANAN GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ 2001/55 SAYILI AVRUPA KONSEYİ YÖNERGESİ İLE GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ ARASINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR

thumbnail.default.placeholder
Date
2017-06-08
Authors
ELÇİN, Doğa
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Türkiye Barolar Birliği Dergisi
Abstract
Aynı ülkeden veya coğrafî bölgeden kısa bir süre içerisin de ve yüksek sayılarda gerçekleşen ve söz konusu sayılar nedeniyle bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemlerinin usûlen uygulanabilir olmadığı durumlar, kitlesel akın olarak tanım lanmaktadır. Bu durumdaki yabancılara ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91. maddesi kapsamında, Türki ye’deki Suriyelilere geçici koruma statüsü uygulanmaktadır. Bu ma kalede 2001/55 sayılı Avrupa Konseyi Yönergesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği’nin benzerlik ve farklılıklarına ışık tutmak amaçlanmıştır.
Description
TEMPORARY PROTECTION STATUS APPLIED TO SYRIANS IN TURKEY SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN EUROPEAN CONCIL DIRECTIVE NO. 2001/55 AND TEMPORARY PROTECTION REGULATION
ABSTRACT: Mass infux is defined as situations where a high num ber of people come from the same country or geographical region and procedures related to international protection status can not be individually followed because of the high number of people. Tempo rary protection status is applied to foreigners in this situation and Syrians in Turkey within the scope of Law No. 6458 on Foreigners and International Protection Article 91. This article aims to set light on similarities and diferences between 2001/55 European Council Di rective and Temporary Protection Regulation.
Keywords
law
Citation
Collections