YÖRE DIŞI ALIŞVERİŞİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: KENTSEL YÖRE DIŞI ALIŞVERİŞE YÖNELİK BİR UYGULAMA

thumbnail.default.placeholder
Date
2014-09-07
Authors
UZ, Nazlı Nur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bu çalışmanın amacı; kıyafet kalitesi, perakende hizmet kalitesi, modaya düşkün olma, topluma bağlılık ve terör korkusunun yöre dışı alışveriş keyfine; kıyafet kalitesi, perakende hizmet kalitesi, modaya düşkün olma, topluma bağlılık, terör korkusu ve yöre içi pazar özelliklerinin yöre dışı alışveriş sıklığına ve yöre dışı alışveriş keyfinin yöre dışı alışveriş sıklığına etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın amacına paralel olarak, Polatlı ilçesinde ikamet eden ve Ankara’da kıyafet alışverişi yapan 250 katılımcıdan elde edilen verilerle çalışmanın hipotezleri sınanmıştır. Bu kapsamda önerilen model yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda tüketicinin modaya düşkün olmasının yöre dışı alışveriş keyfine olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ancak, yöre dışındaki mağazalardaki kıyafet kalitesi, perakende hizmet kalitesi, tüketicinin yöre içi topluma bağlılığı ve yöre dışına ilişkin terör korkusunun yöre dışı alışveriş keyfi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Yöre içi pazar özellikleri tüketicilerin yöre dışı alışveriş sıklığını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan, yöre dışındaki mağazalardaki kıyafet kalitesi, perakende hizmet kalitesi, tüketicinin modaya düşkün olması, yöre içi topluma bağlılığı ve yöre dışına ilişkin terör korkusu yöre dışı alışveriş sıklığını etkilememektedir. Ayrıca, yöre dışı alışveriş keyfinin yöre dışı alışveriş sıklığını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.
Description
Investigating Consumer Outshopping Behaviour: An Empirical Study on Urban to Urban Outshopping
ABSTRACT: The purpose of this study is to examine whether clothing quality, retail service quality, fashion consciousness, community attachment and terror threat affect outshopping enjoyment and frequency of outshopping. Besides, this study investigates whether local trade area characteristics and outshopping enjoyment affect frequency of outshopping. To test the hypotheses, the data was collected from 250 Polatlı residents who do clothing shopping in Ankara. The proposed model was tested with structural equation modelling. The results of structural equation modelling indicate that fashion consciousness positively affects outshopping enjoyment. However, clothing quality, retail service quality, community attachment and terror threat do not affect outshopping enjoyment. Local trade area characteristics negatively affect frequency of outshopping. On the other hand, clothing quality, retail service quality, fashion consciousness, community attachment and terror threat do not affect outshopping frequency. Besides, it is found that outshopping enjoyment positively affects frequency of outshopping.
Keywords
business
Citation