IRAK’IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

thumbnail.default.placeholder
Date
2010-04-22
Authors
ÖZMEN, Uğur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tarihsel gelişim ve değişim seyirleri incelendiğinde, dünya siyasal konjonktürünün aktörler ve dinamikler çerçevesinde şekil değiştirdiği, şahit olunan bir olgudur. Yakın geçmişe bakıldığında böylesi bir niteliksel değişimin Soğuk Savaşın sona ermesi ile yaşandığı bilinmektedir. Bu düşünceden hareketle, ABD’nin Irak’ı işgali ile hızlanan ve bölgenin yapısının değişimini beraberinde getiren bir Kürt devletinin kurulmasına yönelik gelişmelerin, Türkiye açısından taşıdığı önemi ve muhtemel etkilerini hesaplamaya yönelik bir çalışma yapma gereği hissedilmiştir. Tezin “Kuramsal Çerçeve” kısmında konunun çok boyutluluğuna paralel olarak birçok etmenin incelenmesine çalışılmıştır. Bu bağlamda genelde Ortadoğu’nun özelde ise Irak’ın mevcut zenginlikleri ve konumundan kaynaklanan öneminden dolayı uzun bir süreden beri sürekli kargaşa içerisinde olduğu, tarihsel arka plan ile beraber verilmeye çalışılmıştır. Tezin ana konusu olan bölgede muhtemel bir Kürt devletinin kurulmasının Türkiye’ye etkileri konusu ise “Beşinci Bölümde” çeşitli kuruluşlarının yaptığı araştırmalar da dikkate alınarak birçok uzman ve akademisyen tarafından ileri sürülen görüşler çerçevesinde açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde, Irak’ın kuzeyindeki mevcut Kürt yapılanması ile Terör Örgütü PKK’nın eylem ve ilişki seyrine de bakılarak, önümüzdeki süreçte muhtemel gelişmelerin Türkiye’ye etkileri ortaya konmuştur. Sonuç kısmında ise konunun genel bir toparlaması yapılmış ve Irak’ın kuzeyinde milli menfaatlerimize ters düşen bağımsız bir Kürt devletinin kurulması başta olmak üzere PKK’nın burada barınmasına mutlak surette müdahale edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Description
ABSTRACT: When the historical development and change processes are examined, the fact that the world political conjuncture has changed shape in accordance with its actors and dynamics is a witnessed reality. When the previous years are surveyed, it is known that such a change in quality was lived just after the Cold War. By taking into account these thoughts, preparing a study, for calculating the importance and the prospective effects of the developments of founding a Kurdish government which is followed by the structural change of the region for Turkey, which increased with the invasion of the USA to Iraq, has been needed. In the theoretical frame part of the study, a lot of elements have been tried to be examined as the subject is multi dimensional. For this reason, because of the importance of Middle East in general and the existent wealth and position of Iraq in special, the subject has been tried to be explained with the historical background in which the country had problems throughout the history. The subject of the effects of being founded a prospective Kurdish government to Turkey has been tried to be cleared by means of the ideas presented by a lot of experts and academicians and also by taking into account the researches realized by various institutions in the Fifth Chapter. And also in this chapter, the effects of the possible developments to Turkey have been identified by looking deeply at the Kurdish constitution on the north of Iraq and the process of relations and activities of Terrorist Group PKK. In the final part, a general summary of the study has been done and the necessity of most importantly intervening the foundation of a Kurdish government on the north of Iraq which is contrary to our national benefits and beyond that intervening the existence of PKK in this region in any way have been expressed.
Keywords
international relations
Citation