A MODEL FOR TECHNICAL TRANSLATION TRAINING IN UNIVERSITY DEPARTMENTS OF TRANSLATION & INTERPRETATION IN LINE WITH TRANSLATION MARKET REQUIREMENTS IN TURKEY

thumbnail.default.placeholder
Date
2013-06-15
Authors
ATİLA, Oğuzhan
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In parallel with the rapidly improving and changing nature of science and technology, technical translation has a leading role in meeting the requirements and demands of the global industry. One of the pillars of this function is characterized by technical translation training in universities. This study aims to reveal the challenges experienced in universities and translation market for catching up on technical translation, and to put forward a model as a medium to lay a bridge. In order to get most satisfactory and reliable outcomes, two questionnaires were conducted with senior students at university departments of translation and interpretation, and translators from the translation market. Besides, three instructors teaching technical translation were interviewed to get more reliable results. A comprehensive analysis was carried out in the light of relevant data and the findings were discussed from different perspectives relating to the views and attitudes of future translators / interpreters, the scope of translator training within university curriculum, requirements and demands of the translation market. This study is expected to give rise to futher research in this field.
Description
ÖZ: Bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişen ve değişen doğasına paralel olarak teknik çeviri, küresel piyasanın talep ve gereksinimlerini karşılamada öncü bir rol oynamaktadır. Teknik çevirinin bu fonksiyonunun bir dayanağı da üniversitelerdeki teknik çeviri eğitimidir. Bu çalışmanın amacı, teknik çeviri dinamiğini yakalamada üniversitelerin ve çeviri piyasasının yaşadığı güçlükleri ortaya çıkararak bu ikisi arasında bir köprü görevi niteliğinde bir model sunmaktır. Sonuçların azami düzeyde tatmin edici ve güvenilir nitelikte olması için, üniversitelerdeki mütercim-tercümanlık bölümü son sınıf öğrencilerine ve piyasadaki çeviri bürolarına uygulanmak üzere iki anket kullanılmış, teknik çeviri derslerini veren üç öğretim elemanıyla röportaj yapılmıştır. Elde edilen veriler ışığında kapsamlı bir analiz yapılıp farklı açılardan değerendirilmiştir; çevirmen/tercüman adayı olan öğrencilerin görüşleri ve yaklaşımları, müfredat çerçevesinde teknik çeviri eğitiminin kapsamı, çeviri piyasasının talep ve gereksinimleri. Bu çalışmanın , ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağı beklenmektedir.
Keywords
translation and interpretation
Citation