THE ROLE OF KWAME NKRUMAH AND GHANA IN PROMOTING PAN-AFRICANISM

thumbnail.default.placeholder
Date
2022-01-25
Authors
IDDISAH, Abdul-Samed
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The Pan-African ideology is one of the most important political thoughts Africans in and outside the continent have experienced. What started as a movement to demand and possibly force an end to colonialism, discrimination and enslavement of Africans transformed into a strong ideology and thus, pushed for the unity and unionization of Africa and Africans. Although this concept attracted many leaders in Africa and in the diaspora, the role played by Ghana and Kwame Nkrumah remains crucial in understanding and analyzing the thoughts and processes of implementing and sustaining the ideology in Africa. This thesis seeks to examine the role Ghana and Kwame Nkrumah played in promoting the Pan-African ideology; what their motivation was; the opportunities and challenges the ideology faced as propounded and espoused by the leaders. This research argues that while Ghana and Nkrumah gave their best in promoting the ideology, the process and implementation of such a huge project would have required a more complex and well-organized approach in order to overcome the vast geography, immense and divergent challenges in the different parts of Africa.
Description
ÖZ: Pan-Afrikanizm ideolojisi kıta içindeki ve dışındaki Afrikalıların tecrübe edindiği en önemli politik düşüncelerden birisidir. Sömürgeciliği, ayrımcılığı ve Afrikalıların köleleştirilmesini durdurmayı talep eden ve hatta buna zorlayan bir hareket olarak başlayan şey, güçlü bir ideolojiye dönüşmüş ve böylece Afrika ve Afrikalıların birliğini ve sendikalaşmasını şiddetle talep edilir hale getirmiştir. Bu kavram Afrika’daki ve diyasporadaki birçok lideri cezbetse de, Gana ve Kwame Nkrumah’nın oynadığı rol, bu ideolojinin Afrika’da gerçekleşmesi ve sürdürülmesi bağlamındaki düşünceleri ve süreci anlama ve analiz etmede ehemmiyetini korumaktadır. Bu tez , harekete geçiş nedeni liderlerin benimsediği fırsatlar ve ideolojinin yüzleştiği, liderler tarafından ileri sürülen zorluklar olan Pan-Afrikanizm ideolojisini Gana ve Kwame Nkrumah’nın teşvik etmede oynadığı rolü incelemeyi hedefler. Bu araştırma, Gana ve Nkrumah’nın ideolojiyi teşvik etmek için ellerinden geleni yapmasına rağmen, böylesi büyük bir projenin yürürlüğe geçmesinin ve sürecinin, bu engin coğrafyanın ve Afrika’nın farklı bölgelerindeki çeşitli, büyük zorlukların üstesinden gelmede daha karmaşık ve daha iyi organize edilmiş bir yaklaşım gerektirmiş olacağını savunmaktadır.
Keywords
international relations
Citation