THE REPRESENTATION OF FEMINIST DYSTOPIA IN THE HANDMAID’S TALE BY MARGARET ATWOOD AND SWASTIKA NIGHT BY KATHARINE BURDEKIN

thumbnail.default.placeholder
Date
2015-06-26
Authors
YURDAKUL, Selin
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The aim of this thesis is to explore the construction and reflection of female identity in the feminist dystopias entitled The Handmaid's Tale by Margaret Atwood and Swastika Night by Katharine Burdekin. Through these novels, which constitute the subject of the thesis, it has been asserted that woman's identity is pushed aside and even erased in the patriarchal social structure of theocratic states. In the theory chapter, the concepts of utopia and dystopia have been defined through the views of critiques. In addition, related studies of two feminist critiques, Luce Irigaray and Helene Cixous, have been studied in order to shed light on the novel analyses in the following analytical chapters. As for the analytical chapters, the social order and women's position have been analysed in The Handmaid’s Tale and Swastika Night. In conclusion, in the dystopias, written by Burdekin and Atwood, it is has been proved that women are not assessed as individuals; they are rather considered to be objects used for reproduction.
Description
ÖZ: Bu tezin amacı, Margaret Atwood’un The Handmaid’s Tale ve Katharine Burdekin’in Swastika Night başlıklı feminist distopyalarında, kadın kimliğinin yapılandırılmasını ve yansıtılmasını incelemektir. Tez konusu bu romanlar aracılığı ile teokratik devletlerin erkek egemen toplum yapısında kadın kimliğinin arka plana atıldığı ve hatta silindiği öne sürülmüştür. Kuram bölümünde, eleştirmenlerin görüşlerinden yola çıkılarak, ütopya ve distopya kavramları tanımlanmıştır. Bunların yanı sıra, iki feminist eleştirmen, Luce Irigaray ve Helene Cixous’nun ilgili çalışmaları analiz bölümündeki roman incelemelerine ışık tutması amacıyla ele alınmıştır. Analiz bölümünde ise, The Handmaid’s Tale ve Swastika Night romanlarında teokratik ve baskıcı toplum düzeni ve bu düzende kadının yeri incelenmiştir. Sonuç olarak, Burdekin’in ve Atwood’un kaleme aldığı distopyalarda, kadınların birey olarak değer görmediği, sadece üreme amaçlı kullanılan objeler olduğu kanıtlanmaktadır.
Keywords
english language and literature
Citation